AGIO Kapitał
AGIO SFIO PAR
kurs PLN
Strzalka_bez_zmian-01
0,00 PLN
0,00 %
wycena na dzień 24.05.2019
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.34% 0.30% -/-
3m 0.83% 0.79% -/-
6m 1.87% 1.80% -/-
12m 2.73% 2.00% -/-
36m 9.20% 6.56% 3/22
YTD 1.38% 1.54% -/-
max 44.26% 31.82% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB5 36m KlasterNumerowanieB5
Rating_3

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Zbigniew Kowalczyk (od 05.2015)
 • data uruchomienia: 09.07.2009 r.
 • ostatnia zmiana polityki inwestycyjnej / klasyfikacji funduszu: 31.03.2011 r.
 • pierwsza wpłata: 167 500 PLN
 • następna wpłata: 5 000 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każda środa jeżeli jest dniem roboczym, jeżeli środa nie jest dniem roboczym pierwszy dzień roboczy przypadający po środzie
 • wartość aktywów netto: 310,3 mln PLN (04.2019)
 • segment: dłużne PLN
 • grupa: papierów dłużnych polskich korporacyjnych
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Od 66% do 100% aktywów funduszu lokowane jest w dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa i jednostki samorządu terytorialnego oraz w dłużne papiery wartościowe emitowane lub poręczane przez Skarb Państwa i NBP. Pozostałe środki mogą być inwestowane w korporacyjne oraz skarbowe instrumenty rynku pieniężnego.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 1,26 od -0,00 do 6,65 bardzo dobry
odchylenie standardowe 0,16% od 0,02% do 0,87% niska zmienność
Sharpe'a 0,78 od -0,19 do 3,35 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Zobacz także

↑ na górę