Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

Inwestycje alternatywne: o surowcach słów kilka

Weronika Kałuska
Kontynuując otwarty z początkiem sierpnia cykl o inwestycjach alternatywnych, dziś przybliżymy temat surowców

Rynek surowcowy może okazać się interesującą niszą inwestycyjną. Rządzi się on swoimi, dość skomplikowanymi prawami – o aktualnej cenie surowca decydować mogą podaż i popyt, czynniki ekonomiczne, czy też sytuacja geopolityczna. Inwestycje tego typu wymagają więc eksperckiej wiedzy i ciągłego trzymania ręki na pulsie.

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Najistotniejszym pytaniem, które nasuwa się w temacie surowców jest „jak inwestować?”. Oczywiście zagorzali tradycjonaliści mogą kupić sztabkę złota i przechowywać swoje aktywo w domu. Wydaje się jednak, że nie tędy droga. Kto bowiem chciałby trzymać miedź w garażu? Przyjrzyjmy się więc wybranym alternatywom.

Jednym z najpopularniejszych sposobów inwestowania w surowce są instrumenty pochodne. W szczególności wyróżnia się tu kontrakty terminowe i opcje oparte o ich ceny. Instrumenty notowane są na wielu światowych giełdach. Inwestorzy chętnie zawierają transakcje na parkietach amerykańskich i brytyjskich, chociaż na znaczeniu zyskują także Chiny. Rynek instrumentów pochodnych służących inwestycji w surowce stale się rozwija – zarówno jeżeli chodzi o jego wielkość, jak i złożoność papierów wartościowych. Zwiększa się także dostępność rynku dla inwestorów indywidualnych - głównie dzięki kontraktom CFD[1].

Instrumenty pochodne to jednak stosunkowo skomplikowane narzędzia. Na rynku znajdziemy także prostsze rozwiązania np. fundusze ETF (ang. exchange traded funds). Ich przewagą nad innymi formami inwestowania są prostota i intuicyjność. Fundusze ETF wiernie odzwierciedlają cenę instrumentu bazowego (w tym przypadku surowca). Dają także możliwość zaznaczenia swojej obecności na różnorodnych rynkach przy ograniczonym ryzyku. Znamiennym jest fakt, że pierwszy fundusz ETF oparty był o cenę złota.

Jak wielu inwestorów, tak wiele podejść do inwestowania. Zainteresowanych surowcami mogą skusić także akcje spółek z nimi związanych – wydobywczych, przetwórczych i produkcyjnych. Niejednokrotnie obserwuje się istotną zależność pomiędzy ceną surowca a ceną akcji przedsiębiorstwa, którego działalność jest z nim ściśle związana. Kupno akcji nie jest samo w sobie skomplikowane, ale z pewnością wymaga rozeznania w rynku i wcześniejszej gruntownej analizy kandydatów do portfela.

Na deser zostawiliśmy formę inwestowania w surowce najbliższą naszym sercom – dedykowane fundusze inwestycyjne. Rozwiązania te są kierowane do osób, które nie mają jeszcze doświadczenia na rynku lub też nie chcą same śledzić notowań i zawierać transakcji. W tym przypadku rękę na pulsie trzyma za nas zarządzający funduszem, starając się, by jego decyzje przyniosły nam atrakcyjne stopy zwrotu. Gama rozwiązań jest szeroka – od portfeli skoncentrowanych na jednym surowcu po te skupiające się na kilku różnych. Rynek surowcowych funduszy inwestycyjnych rozwija się także w Polsce. Aktualnie w kraju funkcjonuje kilkanaście publicznie dostępnych rozwiązań tego typu. Są to zarówno fundusze inwestycyjne otwarte, jak i zamknięte. Polityki inwestycyjne tych funduszy znacząco różnią się między sobą. Wszystkie je łączy jednak kilka cech m. in. ekspozycja na międzynarodowe rynki surowcowe oraz stosunkowo wysoka zmienność jednostki.

Któż z nas nie chciałby mieć w swoim portfelu inwestycyjnym sztabek złota? Taką osobę trudno znaleźć. Surowce mogą być pasjonującym sposobem na pomnażanie kapitału. I nie będzie stwierdzeniem na wyrost, że każdy zainteresowany znajdzie tu coś dla siebie.

Weronika Kałuska
Analizy Online


[1] https://www.nbportal.pl/slownik/pozycje-slownika/kontrakt-roznicy-kursowej

TAGI:

fundusze surowcoweinwestycje alternatywne

popularne porady

w co inwestować

↑ na górę