Ile możemy zyskać i stracić na funduszach stabilnego wzrostu?

Anna Zalewska

Fundusze stabilnego wzrostu znów cieszą się popularnością wśród klientów. Sprawdźmy ile można na nich zarobić

Fundusze stabilnego wzrostu tworzą jedną z czterech grup w ramach segmentu funduszy mieszanych, obok aktywnej alokacji, zrównoważonych i ochrony kapitału. Są one kierowane do inwestorów, którzy chcieliby skorzystać z potencjału rynku akcji, ale nie są gotowi do podjęcia zbyt wysokiego ryzyka, Dlatego portfele takich funduszy wypełniają akcje tylko w ok. 30% (maksymalnie 50%), pozostała część inwestowana jest głównie na rynku długu. Choć fundusze stabilnego wzrostu nie są w stanie wypracować takich zysków jak fundusze akcji w okresie hossy, to w zamian za to mają mniejszą zmienność i nie są tak narażone na straty jak na przykład fundusze akcyjne. Dobrze pokazują to poniższe statystyki. 

 
W przypadku funduszy akcji polskich zmienność wyników jest wysoka. W całej historii 1-miesięczny średni wynik oscylował w przedziale od -22,9% do +22,3%, tymczasem w przypadku funduszy stabilnego wzrostu sięgał od -9,4% (w pamiętnym październiku 2008 r.) do +6,3% (w kwietniu 2009 r.).

Również w dłuższych okresach zmienność funduszy stabilnego wzrostu jest zdecydowanie niższa. 3-letnie stopy zwrotu wahały się w przedziale od -9,0% (wynik osiągnięty w bessie 2007/2008) do +52,5% (styczeń 1998-styczeń 2001). Tymczasem 3-letnie stopy zwrotu funduszy akcji polskich wahały się od -39,7% do +153,7%.
 
W przypadku funduszy stabilnego wzrostu nie tylko zmienność jest niższa, ale także niższe jest ryzyko poniesienia straty. W horyzoncie 1 miesiąca wynosi ono ok. 34%, podczas gdy w przypadku funduszy akcyjnych – 45%. Im bardziej wydłużymy horyzont inwestycyjny, tym ryzyko poniesienia straty mocniej spada. W horyzoncie 3-letnim i 5-letnim wynosi zaledwie kilka procent, a w 10-letnim spada praktycznie do zera. 
 
 
Przedstawione dane dotyczą przeciętnej inwestycji (bazują na średniej funduszy stabilnego wzrostu). Różnice w wynikach pomiędzy poszczególnymi przedstawicielami grupy mogą być większe. Dla przykładu w ciągu ostatnich 12 miesięcy najlepszy fundusz stabilnego wzrostu zarobił +16,5%, podczas gdy najsłabszy tylko +1,1%.

Anna Zalewska
Analizy Online

TAGI:

fundusze mieszane polskie stabilnego wzrostu

popularne porady

w co inwestować

↑ na górę