Wierzytelności – co zmiany w prawie mogą oznaczać dla klientów funduszy?
Paweł Bystrek
Zapowiadane są kolejne zmiany w regulacjach prawnych, dotyczących segmentu firm pożyczkowych w Polsce. Jakie znaczenie nowe przepisy mogą mieć dla klientów funduszy inwestycyjnych?

Przypomnijmy, że od marca 2016 r. segment firm pożyczkowych w Polsce funkcjonuje w wyraźnie odmienionej formule. Weszły wówczas w życie modyfikacje w Ustawie o nadzorze nad rynkiem finansowym, zmieniające m.in. Ustawę o kredycie konsumenckim. W kontekście działalności firm pożyczkowych dotyczyły one trzech aspektów. Po pierwsze, ustalono górny limit kosztów pozaodsetkowych w odniesieniu do kwoty pożyczki w postaci 25% + 30%*liczba lat, przy czym tak wyznaczona relacja nie może przekraczać 100% całkowitej kwoty pożyczki. Po drugie, ograniczono opłaty związane z zaległościami w spłacie zadłużenia przez klienta do maksymalnego poziomu 6-krotności stopy lombardowej. Wprowadzono także obowiązek działania firmy pożyczkowej w formie spółki z o.o. lub akcyjnej o minimalnym kapitale zakładowym 200 tys. zł.

Bądź na bieżąco

Dołącz do 15 000 inwestorów, którzy prosto na maila otrzymują powiadomienia o nowych artykułach, wynikach inwestycyjnych oraz ważnych wydarzeniach rynkowych.

Tymczasem zapowiadane jest kolejne ograniczenie maksymalnego kosztu, z jakim będzie się wiązało zaciągnięcie pożyczki. Przedstawiony 7 grudnia 2016 r. pakiet rozwiązań w ramach tzw. nowelizacji antylichwiarskiej zakłada zmniejszenie tych progów odpowiednio do 10% kwoty pożyczki oraz 10% tej kwoty w skali roku. Wyznaczona w ten sposób wartość całkowitych kosztów pozaodsetkowych nie będzie mogła przekroczyć 75% pożyczanej kwoty. W opinii części ekspertów taka modyfikacja przepisów może wyraźnie utrudnić działanie wielu firmom pożyczkowym oraz doprowadzi do sytuacji, w której na rynku nie będą pojawiali się nowi gracze.

W kontekście funkcjonowania funduszy inwestycyjnych może mieć to znaczenie o tyle istotne, że obligacje wyemitowane przez firmy pożyczkowe często gościły w ich portfelach. Ta grupa emitentów jak do tej pory często oferowała konkurencyjne na tle typowych przedstawicieli długu korporacyjnego, bądź obligacji banków, oprocentowanie papierów dłużnych. Poniżej prezentujemy oprocentowanie wybranych obligacji, wyemitowanych przez firmy pożyczkowe, które to papiery na koniec czerwca 2016 r. znajdowały się w portfelach funduszy inwestycyjnych. W zestawieniu znalazły się również papiery dłużne firm faktoringowych, które kapitałowo powiązane są ze spółkami z branży pożyczkowej.

Obligacje wyemitowane przez firmy pożyczkowe w wielu przypadkach odpowiadały za istotną część portfela, a co za tym idzie znacząco przyczyniały się do stopy zwrotu. Może się okazać, że na skutek kurczenia się biznesu pożyczkowego w Polsce powstanie trudna do zagospodarowania nisza, co może w przyszłości utrudniać zarządzającym osiąganie stóp zwrotu, zbliżonych do historycznych wartości dla danego funduszu. Postanowiliśmy zatem zaprezentować naszym czytelnikom zestawienie produktów detalicznych, w których na koniec czerwca 2016 r. za znaczną część aktywów netto odpowiadały papiery wyemitowane przez spółki z tego sektora.


Ograniczenie maksymalnego kosztu odsetkowego nie jest jedyną zmianą, z jaką w ostatnim czasie muszą się mierzyć firmy pożyczkowe. Od wartości ich aktywów powyżej 200 mln zł pobierany jest bowiem dodatkowy podatek (z taką sytuacją mieliśmy do czynienia w przypadku czterech firm pożyczkowych). Analogicznie jak w przypadku banków oraz firm ubezpieczeniowych stawka podatku wynosi 0,44% w skali roku, a zmiany weszły w życie od lutego 2016 r.

Zmiany, jakie zachodzą w branży pożyczkowej trudno jest oceniać przez pryzmat funkcjonowania funduszy jednoznacznie. Różna jest bowiem zdolność poszczególnych emitentów do dostosowania się do zmieniających warunków, odmienna jest także ich bieżąca kondycja finansowa. Ciężko również o kategoryczne stwierdzenie, że na rynku zabraknie papierów dłużnych, przy wykorzystaniu których zarządzający są w stanie dostarczać klientom konkurencyjne stop zwrotu.
 
Życie nie znosi próżni, a my będziemy przyglądać się portfelom funduszy i poinformujemy o ewentualnych zmianach w ich strukturze.

Paweł Bystrek
Analizy Online

TAGI:

AgioFunds TFIBPS TFINN Investment Partners TFIobligacje korporacyjneSkarbiec TFI

popularne porady

w co inwestować

Copyright © Analizy Online S.A. 2018

↑ na górę