Znacznie wzrosło ryzyko nadmiernego deficytu budżetowego

28.03.2019 | Zespół Analiz Online

Po konwencji PiS, na której zapowiedziano szeroki pakiet wydatków fiskalnych, rentowności polskich obligacji skarbowych wzrosły. Wzrosło również ryzyko wprowadzenia Polski do procedury nadmiernego deficytu budżetowego, uważa Bogusław Stefaniak z Ipopema TFI

Zdaniem zarządzającego z Ipopema TFI rządzący zaproponowali tak dużo w kontekście wydatków fiskalnych, że trudno będzie to przebić przez opozycję. I o ile jeszcze o 2019 rok, w kontekście deficytu budżetowego, możemy być spokojni, o tyle kolejne lata mogą być zdecydowanie trudniejsze. A to ze względu na spowolnienie gospodarcze, które dotknie Polskę.

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

- Nic się nie zapowiada na dużo wyższy wzrost PKB. Wzrost owszem, ale na niższym poziomie, a to nie wróży dobrze, jeżeli chodzi o wpływy do budżetu, co przy tak dużych wydatkach na trwale wpisanych w polski krajobraz może skutkować przekroczeniem nawet 3% deficytu i wprowadzenie Polski do procedury nadmiernego deficytu. Ja nie mówię, że to się wydarzy. Natomiast ryzyko takiej sytuacji zdecydowanie wzrosło, co powinno odbyć się dosyć negatywnie na rentownościach polskich obligacjach skarbowych - uważa Bogusław Stefaniak

Bogusław Stefaniak z Ipopema TFI zarządza funduszem Ipopema Dłużny, nagrodzonym statuetką Alfa 2018 za najlepszy fundusz polskich obligacji skarbowych.

Rozmawiał Marcin Różowski

TAGI:

analizy.playerBogusław Stefaniakfundusze dłużne polskie papiery skarboweIpopema TFI

zobacz także

↑ na górę