Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

Znacznie wzrosło ryzyko nadmiernego deficytu budżetowego

28.03.2019 | analizy.pl

Po konwencji PiS, na której zapowiedziano szeroki pakiet wydatków fiskalnych, rentowności polskich obligacji skarbowych wzrosły. Wzrosło również ryzyko wprowadzenia Polski do procedury nadmiernego deficytu budżetowego, uważa Bogusław Stefaniak z Ipopema TFI

Zdaniem zarządzającego z Ipopema TFI rządzący zaproponowali tak dużo w kontekście wydatków fiskalnych, że trudno będzie to przebić przez opozycję. I o ile jeszcze o 2019 rok, w kontekście deficytu budżetowego, możemy być spokojni, o tyle kolejne lata mogą być zdecydowanie trudniejsze. A to ze względu na spowolnienie gospodarcze, które dotknie Polskę.

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

- Nic się nie zapowiada na dużo wyższy wzrost PKB. Wzrost owszem, ale na niższym poziomie, a to nie wróży dobrze, jeżeli chodzi o wpływy do budżetu, co przy tak dużych wydatkach na trwale wpisanych w polski krajobraz może skutkować przekroczeniem nawet 3% deficytu i wprowadzenie Polski do procedury nadmiernego deficytu. Ja nie mówię, że to się wydarzy. Natomiast ryzyko takiej sytuacji zdecydowanie wzrosło, co powinno odbyć się dosyć negatywnie na rentownościach polskich obligacjach skarbowych - uważa Bogusław Stefaniak

Bogusław Stefaniak z Ipopema TFI zarządza funduszem Ipopema Dłużny, nagrodzonym statuetką Alfa 2018 za najlepszy fundusz polskich obligacji skarbowych.

Rozmawiał Marcin Różowski

TAGI:

analizy.playerBogusław Stefaniakfundusze dłużne polskie papiery skarboweIpopema TFI

Popularne


zobacz także

↑ na górę