Marcin Wojewódka o wybieraniu partnera do PPK

21.02.2019 | Zespół Analiz Online

Łatwiej będzie wdrożyć PPK, jeśli odpowiednio wcześnie wybierze się usługodawcę. O tym, na co zwracać uwagę mówi Marcin Wojewódka z Instytutu Emerytalnego na Analizy.player

PPK to duże wyzwanie przede wszystkim logistyczne, administracyjne, komunikacyjne a także informatyczne – mówi Marcin Wojewódka z Instytutu Emerytalnego w rozmowie z Robertem Stanilewiczem na Analizy.player. Dlatego warto odpowiednio wcześniej wybrać usługodawcę. Ekspert zwraca uwagę na cztery kryteria, jakie trzeba wziąć pod uwagę przy wyborze usługodawcy przy tworzeniu PPK w firmie.
 
Po pierwsze ważne są warunki inwestowanie proponowane przez instytucję finansową. Tu przede wszystkim chodzi o wysokość opłat za zarządzanie obciążających uczestników PPK (maksymalnie 0,5% plus 0,1% za wyniki).
 
Drugie kryterium to efektywność w zarządzaniu, czyli w uproszczeniu wyniki. Wyzwaniem będzie analiza wyników w sytuacji, gdy fundusze zdefiniowanej daty, które mają funkcjonować w ramach PPK, jeszcze nie działają. Z drugiej strony możemy zobaczyć, jak dana organizacja (towarzystwo funduszy inwestycyjnych, zakład ubezpieczeń czy powszechne towarzystwo emerytalne) zarządza portfelem akcyjnym, portfelem dłużnym innych funduszy. Wszystkie firmy, które będą oferowały PPK muszą mieć bowiem co najmniej trzyletnie doświadczenie, więc jest już co porównywać.
 
Trzecie kryterium to doświadczenie w zarządzaniu funduszami. PPK będą oferowane przez podmioty istniejące na rynku, które już mają pewne doświadczenia. Jednym będzie bardziej po drodze z jednymi instytucjami, a innym firmom z innymi. Wśród około 20 firm oferujących PPK będą podmioty prywatne, państwowe, polskie, zagraniczne.
 
Czwarte kryterium zdaniem Marcina Wojewódki jest najlepiej pojęty interes osób zatrudnionych, cokolwiek by to miało znaczyć. Ustawodawca wskazał w ustawie, że dokonując wyboru instytucji finansowej powinno się także kierować najlepiej pojętym interesem osób zatrudnionych. To oznacza tak naprawdę pewną konieczność  wsłuchania się w głos reprezentacji pracowników czy osób zatrudnionych. Wysłuchania „komu byście powierzyli środki PPK, a komu – nie”.
 
Więcej w materiale wideo na analizy.player.
 
Wywiad przeprowadzony we wnętrzu myhive Crown Tower dzięki uprzejmości IMMOFINANZ, właściciela marki myhive (www.myhive-offices.com).

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

TAGI:

Marcin WojewódkaPPK

zobacz także

↑ na górę