Państwowe TFI w PPK. Co to znaczy „instytucja wyznaczona”?

18.01.2019 | Zespół Analiz Online

Nikomu nie odmówimy, ale rynku nie zdominujemy – mówi Piotr Kuba, członek zarządu PFR TFI, w analizy.player. Jego zdaniem, udział PFR TFI w rynku wyniesie  ok. 5,5%

Gdy szefa inwestycji w PFR TFI pytamy o możliwość hegemonii państwowego TFI na rynku PPK odpowiada: „wierzę w rynek i wierzę w rynkowe siły konkurencyjne”.
 
Analizy Online (AOL): Co to oznacza to, że PFR TFI jest instytucją wyznaczoną?
 
Piotr Kuba (PK):  Oznacza to tyle, że my nie możemy odmówić żadnemu przedsiębiorcy, który będzie chciał założyć Pracownicze Plany Kapitałowe. Może się okazać z jakichkolwiek powodów biznesowych, że niektóre z tych podmiotów oferujących PPK nie będą już zainteresowane tymi mniejszymi firmami, bo mogą się z tym wiązać większe koszty. Albo na przykład osiągną już taki poziom nasycenia w rynku, że z jakichkolwiek powodów nie będą chciały dalej pozyskiwać przedsiębiorstw.
 
AOL: Czy jest ryzyko, że PFR TFI zdominuje rynek PPK?
 
PK: Mimo wszystko wierzę w rynek i wierzę w konkurencyjne siły rynkowe. Nie sądzę, żeby PFR TFI zdominował rynek. Wydaje mi się, że tutaj duże pole do popisu będą miały - jeżeli chodzi o zdominowanie rynku - te podmioty, które mają bardzo dużą sieć własnych przedstawicieli, mają kontakty. Udział PFR TFI w ryku zakładamy na 5,5%.
 
AOL: W jakiej sytuacji moje pieniądze trafią do PFR TFI?
 
PK: PR TFI - jak już wspomniałem - nie może odmówić podpisania umowy, czyli w zasadzie, jeśli jakikolwiek pracodawca się do nas zwróci, to tę umowę zawrzemy. Oczywiście można do nas trafić z własnego wyboru na poziomie podejmowania decyzji o założeniu PPK, czyli przejrzeć ofertę rynkową i stwierdzić „OK, to jest bardzo dobra oferta. Chciałbym tutaj prowadzić swoje PPK.” Można też trafić do nas poprzez przewidzianą w ustawie procedurę. W przypadku, kiedy pracodawca obowiązany do podpisania umowy tego nie zrobi, jest określona w ustawie procedura. PFR wzywa tego pracodawcę do tego, żeby jednak zawarł umowę, wskazując również, że może to być PFR TFI, ale jeżeli nie wybierze PFR TFI, może wybrać jakikolwiek inny podmiot który oferuje PPK. Nie ma automatyzmu, nie ma w ustawie przewidzianych procedur, że jeżeli wyczerpie się jakaś ścieżka, to z automatu dany pracodawca wpada do koszyka PFR TFI.
 
AOL: Jakie jest ryzyko, że państwowe TFI zostanie wykorzystane do sfinansowania na przykład politycznie słusznych inwestycji?
 
PK: My jako TFI działamy dokładnie tak, jak wszystkie inne TFI działające na rynku czy instytucje finansowe. Innymi słowy wszystkie decyzje inwestycyjne muszą być podejmowane z powodów racjonalnych, z powodu kalkulacji odpowiedniej stopy zwrotu, ryzyka, podejmowania decyzji dotyczących czy alokacji aktywów funduszu czy selekcji poszczególnych spółek. To wszystko musi mieć ręce i nogi jak w prawdziwym, komercyjnym podmiocie. Będziemy działać, już zresztą działamy, według najwyższych standardów i od tego absolutnie nie widzę możliwości odstępstwa.
 
AOL: Jak wybrać między ofertami, które zostaną przedstawione przez instytucje finansowe w ramach PPK?
 
PK: Warto zwrócić uwagę na portal PPK, czyli to miejsce, gdzie będzie zebrana cała oferta rynku, jeżeli chodzi o Pracownicze Plany Kapitałowe. Na tym portalu będzie można przejrzeć całą ofertę, spróbować znaleźć różnice. Ja oczekuję, że te różnice mimo wszystko będą. Jestem przekonany, że to nie będą identyczne produkty. Jeśli chodzi o samą politykę inwestycyjną, mamy szczegółowe regulacje ustawy o PPK. Natomiast uważam, że w pozostałych aspektach, w szczególności w aspektach związanych z obsługą, z pewnymi dodatkowymi elementami będą widoczne różnice. W takich kuluarowych rozmowach wspomina się o tym, że część podmiotów może rozważać obniżenie opłaty za zarządzanie.
 
Rozmawiał Robert Stanilewicz.
 
Więcej – także o polityce inwestycyjnej PFR TFI – w materiale wideo.

TAGI:

PFR TFIPiotr Kuba

Popularne


zobacz także

↑ na górę