Wiadomości / Aktualności

11 cze 2001 Pioneer Pekao TFI wynikiem fuzji Pioneer PPTFI i Pekao TFI
11 cze 2001 Połączenie kapitałów Pocztowo-Bankowego PTE S.A. oraz Arka Invesco PTE S.A.
31 maj 2001 Podpisanie umowy pomiędzy UNFE a Komisją Papierów Wartościowych Litwy
22 maj 2001 Kara dla Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
22 maj 2001 Zgoda na powołanie Wiceprezesa Zarządu Pekao/Alliance TFI S.A.
22 maj 2001 Zmiany w statucie ING SOFI Skarbowy
22 maj 2001 Zgoda dla ING BSK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na utworzenie nowego funduszu
16 maj 2001 Wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych Arka na koniec kwietnia 2001r
15 maj 2001 Zmiany w zarządzie Commercial Union PTE BPH CU WBK S.A.
14 maj 2001 CU OFE - Prowizja od składki otgrzymanej z ZUS spada do 4 procent
11 maj 2001 DWS Polska - Zlecenia telefoniczne - nowe numery
9 maj 2001 Podpisanie umowy pomiędzy UNFE a CONSAR-em
9 maj 2001 KPWiG wyraziła zgodę na utworzenie przez GTFI S.A. nowego funduszu inwestycyjnego
8 maj 2001 Kara dla DWS Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
8 maj 2001 Zgoda na zmianę Depozytariusza dla Pioneer Otwarty Fundusz Inwestycyjny Akcji Amerykańskich
8 maj 2001 Zmiany w statutach funduszy zarządzanych przez PDM TFI S.A.
8 maj 2001 Zgoda dla WBK AIB TFI S.A. na powołanie członków Rady Nadzorczej
8 maj 2001 Zgoda dla ING BSK TFI S.A. na powołanie członków Rady Nadzorczej
8 maj 2001 Zgoda dla GTFI S.A. na powołanie członka Rady Nadzorczej
8 maj 2001 Zezwolenie dla GTFI S.A. na utworzenie nowego funduszu

Popularne

Zobacz także

↑ na górę