Kara dla PTE Generali
05.10.2005 | KNUiFE
Na PTE Generali nałożono 200 tys. zł kary za niezastosowanie się do wskazań pokontrolnych KNUiFE. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę kasacyjną PTE Generali od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Oprócz uiszczonej kary spółka musi się liczyć z żądaniami zwrotu przeszło miliona złotych, ściągniętych nieprawidłowo z kont członków prowadzonego przez nią OFE.

Zobacz także

Copyright © Analizy Online S.A. 2015

↑ na górę