Informacje o produkcie

Skandia - Multiportfel Horyzont

Rozwiązanie inwestycyjne w formie ubezpieczenia na życie, które umożliwia lokowanie w wybrane ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe (UFK) o różnych strategiach inwestycyjnych. Pozwala na przenoszenie środków między UFK bez konieczności uiszczania 19% podatku od zysków kapitałowych - jest on potrącany na końcu inwestycji oraz od kwot wypłat częściowych. Ubezpieczenie daje możliwość uposażenia dowolnej osoby, końcowe świadczenie ubezpieczeniowe nie wchodzi do masy spadkowej, a uprawnieni nie płacą podatku spadkowego. Z uczestnictwem w produkcie wiążą się opłaty (np. administracyjne, za zarządzanie UFK, za konwersję środków między funduszami). Program występuje w wersji ze składką regularną. Materiał informacyjny dla obecnych posiadaczy polisy, produkt nie znajduje się już w sprzedaży.

Fundusze należące do tego produktu:

Skandia - AllianceBernstein Global Growth Trends Portfolio (USD) UFK
Skandia - Allianz Akcji UFK
Skandia - Allianz Obligacji Plus UFK
Skandia - Allianz Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek UFK
Skandia - Altus Parasolowy Subfundusz Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego C UFK
Skandia - Arka BZ WBK Subfundusz Arka BZ WBK Akcji Środkowej I Wschodniej Europy UFK
Skandia - Arka BZ WBK Subfundusz Arka BZWBK Obligacji Skarbowych UFK
Skandia - Arka BZWBK Akcji Polskich UFK
Skandia - Aviva Investors Subfundusz Aviva Investors Małych Spółek UFK
Skandia - Aviva Investors Subfundusz Aviva Investors Obligacji UFK
Skandia - Aviva Investors Subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji UFK
Skandia - BlackRock GF Emerging Europe Fund (EUR) UFK
Skandia - BlackRock GF Global Opportunities Fund (USD) UFK
Skandia - BlackRock GF Japan Small & Mid Cap Oportunities Fund (USD) UFK
Skandia - BlackRock GF Latin American Fund (USD) UFK
Skandia - BlackRock GF US Basic Value Fund (USD) UFK
Skandia - BlackRock GF World Gold Fund (USD) UFK
Skandia - BlackRock GF World Mining Fund (USD) UFK
Skandia - BPH Aktywnego Zarządzania UFK
Skandia - BPH Obligacji 2 UFK
Skandia - BPH Strategii Akcyjnej UFK
Skandia - BPH Subfundusz Globalny Żywności I Surowców UFK
Skandia - Eques Subfundusz Eques Aktywnej Alokacji UFK
Skandia - HSBC GIF Chinese Equity (USD) UFK
Skandia - HSBC GIF Euroland Equity Smaller Companies (EUR) UFK
Skandia - HSBC GIF Global Emerging Markets Equity (USD) UFK
Skandia - HSBC GIF Indian Equity (USD) UFK
Skandia - Investor Akcji Dużych Spółek Dywidendowych UFK
Skandia - Investor Obligacji UFK
Skandia - Investor Parasol Investor Gold Otwarty UFK
Skandia - Investor Zrównoważony UFK
Skandia - Ipopema Subfundusz Ipopema Agresywny B UFK
Skandia - JPMorgan Funds Europe Dynamic Fund (EUR) UFK
Skandia - JPMorgan Funds Europe Equity Fund (EUR) UFK
Skandia - JPMorgan Funds Highbridge US STEEP Fund UFK
Skandia - Julius Baer Multibond Dollar Bond Fund (USD) UFK
Skandia - Julius Baer Multistock Europe Small & Mid Cap Stock Fund (EUR) UFK
Skandia - Legg Mason Obligacji UFK
Skandia - Legg Mason Parasol Subfundusz Legg Mason Akcji UFK
Skandia - Legg Mason Parasol Subfundusz Legg Mason Pieniężny UFK
Skandia - Legg Mason Strateg UFK
Skandia - NN Parasol FIO NN Akcji Środkowoeuropejskich UFK
Skandia - NN Parasol FIO NN Akcji UFK
Skandia - NN Parasol FIO NN Gotówkowy UFK
Skandia - NN Parasol FIO NN Obligacji UFK
Skandia - NN Parasol FIO NN Selektywny UFK
Skandia - NN Parasol FIO NN Zrównoważony UFK
Skandia - Noble Funds Subfundusz Noble Fund Africa and Frontier UFK
Skandia - Noble Funds Subfundusz Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek UFK
Skandia - Noble Funds Subfundusz Noble Fund Akcji UFK
Skandia - Noble Funds Subfundusz Noble Fund Global Return UFK
Skandia - Noble Funds Subfundusz Noble Fund Mieszany UFK
Skandia - Noble Funds Subfundusz Noble Fund Pieniężny UFK
Skandia - Noble Funds Subfundusz Noble Fund Timingowy UFK
Skandia - Novo Subfundusz Novo Akcji UFK
Skandia - Novo Subfundusz Novo Aktywnej Alokacji UFK
Skandia - Novo Subfundusz Novo Obligacji Przedsiębiorstw UFK
Skandia - Novo Subfundusz Novo Papierów Dłużnych UFK
Skandia - Novo Zrównoważonego Wzrostu UFK
Skandia - Old Mutual Emerging Market Debt Fund (USD) UFK
Skandia - Old Mutual European Best Ideas Fund (EUR) UFK
Skandia - Old Mutual Pacific Equity Fund (USD) UFK
Skandia - Old Mutual Total Return USD Bond Fund (USD) UFK
Skandia - Old Mutual US Dividend Fund (USD) UFK
Skandia - Optimum Subfundusz Optimum Akcji UFK
Skandia - Optimum Subfundusz Optimum Gotówkowy UFK
Skandia - Optimum Subfundusz Optimum Obligacji UFK
Skandia - Pioneer Akcji Polskich UFK
Skandia - Pioneer Obligacji Plus UFK
Skandia - Pioneer Subfundusz Pioneer Pieniężny UFK
Skandia - Pioneer Zrównoważony UFK
Skandia - Quercus Parasolowy Subfundusz Quercus Agresywny UFK
Skandia - Quercus Parasolowy Subfundusz Quercus Lev UFK
Skandia - Quercus Parasolowy Subfundusz Quercus Short UFK
Skandia - Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return hedged A1 (Acc) (PLN) UFK
Skandia - Schroder ISF Emerging Markets (USD) UFK
Skandia - Schroder ISF Global Property Securities (EUR) UFK
Skandia - Schroder ISF Japanese Equity (USD) UFK
Skandia - Skarbiec Subfundusz Akcji Skarbiec-Akcja UFK
Skandia - Skarbiec Subfundusz Instrumentów Dłużnych Skarbiec-Obligacja UFK
Skandia - Skarbiec Subfundusz Pieniężny Skarbiec-Kasa UFK
Skandia - Superfund GoldFuture UFK
Skandia - Superfund Trend Bis Powiązany SFIO UFK
Skandia - Templeton Asian Growth Fund (USD) UFK
Skandia - Templeton BRIC Fund (USD) UFK
Skandia - Templeton Emerging Markets Fund (USD) UFK
Skandia - Templeton European Total Return Fund (EUR) UFK
Skandia - Templeton Frontier Markets Fund (USD) UFK
Skandia - Templeton Global Total Return Fund UFK
Skandia - Templeton Growth (Euro) Fund (EUR) UFK
Skandia - UniFundusze Subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek UFK
Skandia - UniFundusze Subfundusz UniAkcje: Turcja UFK
Skandia - UniFundusze Subfundusz UniKorona Akcje UFK
Skandia - UniFundusze Subfundusz UniKorona Obligacje UFK
Skandia - UniFundusze Subfundusz UniKorona Pieniężny UFK
Skandia - UniFundusze Subfundusz UniWIBID Plus UFK
Skandia - UniKorona Zrównoważony UFK
Skandia - UniObligacje: Nowa Europa UFK
Skandia Euro Gwarantowany 2020 (EUR) UFK
Skandia Euro Gwarantowany 2021 (EUR) UFK
Skandia Euro Gwarantowany 2022 (EUR) UFK
Skandia Euro Gwarantowany 2023 (EUR) UFK
Skandia Euro Gwarantowany 2024 (EUR) UFK
Skandia Euro Gwarantowany 2025 (EUR) UFK
Skandia Euro Gwarantowany 2026 (EUR) UFK
Skandia Euro Gwarantowany 2027 (EUR) UFK
Skandia Euro Gwarantowany 2028 (EUR) UFK
Skandia Euro Gwarantowany 2029 (EUR) UFK
Skandia Euro Gwarantowany 2030 (EUR) UFK
Skandia Portfel Modelowy Akcyjny (PM 3) UFK
Skandia Portfel Modelowy Aktywnej Alokacji (PM 4) UFK
Skandia Portfel Modelowy Stabilnego Wzrostu (PM 2) UFK
Skandia Portfel Modelowy Zrównoważony (PM 1) UFK
Legenda_tabele

Copyright © Analizy Online S.A. 2016

↑ na górę