Open Life AP4 UFK

Wyniki

Stopy zwrotu

na ostatni dzień miesiąca - 31.01.2016
1m 3m 6m 12m 24m 36m 48m 60m 120m
stopy zwrotu -0.36% 4.79% 7.61% 14.49% 29.96% 31.18%
miesięczne
05.2015 06.2015 07.2015 08.2015 09.2015 10.2015 11.2015 12.2015 01.2016
stopy zwrotu -1.73% 3.32% -1.52% 2.45% -2.20% 2.49% 2.35% 2.76% -0.36%
roczne
2013 2014 2015
stopy zwrotu 0.69% 11.96% 15.63%

Copyright © Analizy Online S.A. 2016

↑ na górę