PARTNER SERWISU

Uniqa Portfel Bezpiecznego Inwestowania UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,67 PLN
+0,57 %
wycena na dzień 18.12.2014

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -2.07% -1.55% 132/141
3m -2.52% -1.96% 121/137
6m -1.16% -0.25% 110/133
12m -0.55% 1.91% 110/123
36m 17.26% 17.41% 59/91
YTD -0.13% 1.68% 102/125
max 16.58% 10.50% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB2 36m KlasterNumerowanieB3

Podstawowe informacje o funduszu

  • towarzystwo: UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
  • data uruchomienia: 01.10.2007 r.
  • waluta: PLN
  • częstotliwość wyceny: codziennie
  • wartość aktywów netto: 43,9 mln PLN (06.2014)
  • segment: mieszane polskie
  • grupa: stabilnego wzrostu
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
  • polityka inwestycyjna: Do 100% środków funduszu inwestowane jest w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, fundusz nie stosuje żadnych ograniczeń inwestycyjnych przy ich nabywaniu. Lokaty w inne typy aktywów dokonywane są jedynie pomocniczo. Obecna alokacja zakłada inwestowanie w fundusze akcyjne (ok. 40%), fundusze pieniężne (ok 45%) i fundusze obligacyjne (ok 10%).

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,37 od -0,00 do 1,72 słaby
odchylenie standardowe 1,51% od 0,70% do 4,30% przeciętna zmienność
Sharpe'a 0,15 od -0,26 do 0,35 bardzo słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359
wyłącz animację

Copyright © Analizy Online S.A. 2014

↑ na górę