Uniqa Portfel Bezpiecznego Inwestowania UFK
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-2,28 PLN
-1,94 %
wycena na dzień 25.08.2015

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -1.04% -2.41% 25/139
3m -4.60% -5.00% 60/137
6m -2.20% -3.70% 37/134
12m 0.24% -1.43% 32/128
36m 13.20% 10.15% 32/96
YTD -0.17% -1.93% 36/132
max 17.59% 9.15% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB3

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
 • data uruchomienia: 01.10.2007 r.
 • data ostatniej zmiany polityki inwestycyjnej: -
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 29,5 mln PLN (06.2015)
 • segment: mieszane polskie
 • grupa: mieszane polskie stabilnego wzrostu
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Do 100% środków funduszu inwestowane jest w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, fundusz nie stosuje żadnych ograniczeń inwestycyjnych przy ich nabywaniu. Lokaty w inne typy aktywów dokonywane są jedynie pomocniczo. Obecna alokacja zakłada inwestowanie w fundusze akcyjne (ok. 40%), fundusze pieniężne (ok 45%) i fundusze obligacyjne (ok 10%).

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,36 od -0,00 do 1,82 dobry
odchylenie standardowe 1,46% od 0,68% do 3,48% przeciętna zmienność
Sharpe'a 0,12 od -0,20 do 0,42 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Copyright © Analizy Online S.A. 2015

↑ na górę