Uniqa Portfel Bezpiecznego Inwestowania UFK
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,14 PLN
-0,12 %
wycena na dzień 28.07.2015

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -0.83% -0.53% 103/137
3m -3.39% -2.73% 96/137
6m -0.51% -0.68% 59/132
12m 1.38% 1.40% 52/126
36m 15.93% 14.78% 53/96
YTD 0.78% 0.51% 44/132
max 18.71% 11.87% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB3

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
 • data uruchomienia: 01.10.2007 r.
 • data ostatniej zmiany polityki inwestycyjnej: -
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 34,2 mln PLN (12.2014)
 • segment: mieszane polskie
 • grupa: mieszane polskie stabilnego wzrostu
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Do 100% środków funduszu inwestowane jest w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, fundusz nie stosuje żadnych ograniczeń inwestycyjnych przy ich nabywaniu. Lokaty w inne typy aktywów dokonywane są jedynie pomocniczo. Obecna alokacja zakłada inwestowanie w fundusze akcyjne (ok. 40%), fundusze pieniężne (ok 45%) i fundusze obligacyjne (ok 10%).

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,37 od -0,00 do 2,23 słaby
odchylenie standardowe 1,46% od 0,68% do 3,89% przeciętna zmienność
Sharpe'a 0,11 od -0,26 do 0,40 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Copyright © Analizy Online S.A. 2015

↑ na górę