Uniqa Portfel Bezpiecznego Inwestowania UFK
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,28 PLN
-0,24 %
wycena na dzień 25.11.2015

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -0.90% -1.48% 25/139
3m -0.91% 0.05% 119/139
6m -5.47% -4.95% 98/137
12m -2.32% -2.95% 54/132
36m 8.77% 6.82% 33/97
YTD -1.08% -1.89% 47/132
max 16.52% 9.20% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB3

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
 • data uruchomienia: 01.10.2007 r.
 • data ostatniej zmiany polityki inwestycyjnej: -
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 29,5 mln PLN (06.2015)
 • segment: mieszane polskie
 • grupa: mieszane polskie stabilnego wzrostu
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Do 100% środków funduszu inwestowane jest w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, fundusz nie stosuje żadnych ograniczeń inwestycyjnych przy ich nabywaniu. Lokaty w inne typy aktywów dokonywane są jedynie pomocniczo. Obecna alokacja zakłada inwestowanie w fundusze akcyjne (ok. 40%), fundusze pieniężne (ok 45%) i fundusze obligacyjne (ok 10%).

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,26 od -0,00 do 1,63 dobry
odchylenie standardowe 1,50% od 0,69% do 5,44% przeciętna zmienność
Sharpe'a 0,05 od -0,18 do 0,41 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Produkty w których występuje fundusz

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Copyright © Analizy Online S.A. 2015

↑ na górę