PARTNERZY SERWISU

Uniqa Portfel Bezpiecznego Inwestowania UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,08 PLN
+0,07 %
wycena na dzień 15.04.2015

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 1.43% 1.21% 41/140
3m 2.21% 1.97% 46/138
6m 3.71% 2.66% 23/134
12m 4.13% 4.66% 76/127
36m 17.75% 16.42% 52/92
YTD 3.84% 2.95% 22/138
max 22.31% 14.59% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB3

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
 • data uruchomienia: 01.10.2007 r.
 • data ostatniej zmiany polityki inwestycyjnej: -
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: codziennie
 • wartość aktywów netto: 34,2 mln PLN (12.2014)
 • segment: mieszane polskie
 • grupa: mieszane polskie stabilnego wzrostu
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Do 100% środków funduszu inwestowane jest w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, fundusz nie stosuje żadnych ograniczeń inwestycyjnych przy ich nabywaniu. Lokaty w inne typy aktywów dokonywane są jedynie pomocniczo. Obecna alokacja zakłada inwestowanie w fundusze akcyjne (ok. 40%), fundusze pieniężne (ok 45%) i fundusze obligacyjne (ok 10%).

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,26 od -0,00 do 2,31 słaby
odchylenie standardowe 1,47% od 0,70% do 4,10% przeciętna zmienność
Sharpe'a 0,11 od -0,32 do 0,36 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Copyright © Analizy Online S.A. 2015

↑ na górę