PARTNER SERWISU

Na skróty

Wybierz firmę:
Wybierz produkt:
Wybierz grupę
lub wpisz nazwę:
PZU - PZU Energia Medycyna Ekologia UFK
Segment: Grupa: Typ:
akcji zagranicznych sektorowe pozostałe inne

Informacje o funduszu

PODSTAWOWE INFORMACJE

Towarzystwo:Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A.
Zarządzający aktywami:-
Zasięg geograficzny inwestycji:Europa
Data startu funduszu:29.07.2010 r.
Waluta wyceny:PLN
Częstotliwość wyceny:każdy dzień roboczy GPW

DEKLAROWANY BENCHMARK I POLITYKA INWESTYCYJNA

Deklarowany benchmark:45% STOXX Europe 600 Utilities (w wariancie total net return) + 45% STOXX Europe 600 Health Care (w wariancie total net return) + 10% WIBID O/N *(1-stopa rezerwy obowiązkowej NBP)
Deklarowana
polityka:
Udziałowe papiery wartościowe, obejmujące akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne oraz kwity depozytowe spółek będą stanowiły od 50% do 100% wartości aktywów netto funduszu. Fundusz będzie mógł lokować do 50% wartości aktywów netto w instrumenty rynku pieniężnego, depozyty bankowe oraz dłużne papiery wartościowe. Lokaty Funduszu denominowane w walutach obcych nie mogą stanowić więcej niż 40% lokat Funduszu.

Ratingi

Opłaty

OPŁATY I PROWIZJE

Total Expense Ratio (TER)-

Produkty w których jest fundusz

Fundusz jest oferowany w 3 produktach oferowanych przez
1 towarzystwo inwestycyjne
1 firmę ubezpieczeniową
ze składką regularną
ze składką jednorazową
PAR

Wartość jednostki (w walucie wyceny)

kurs Spadek -0,09 PLN Separator_2x20 -0,09 %
24.07.2014 r. | PLN | zmiana dzienna

Stopa zwrotu i ryzyko

STOPA ZWROTU

o1m o12m o36m o60m
fundusz 1,2% 23,0% 69,9% -
kwartyl - - - -
pozycja w grupie - - - -

WSKAŹNIKI RYZYKA

IR Odchylenie standardowe Wskaźnik Sharpe'a Najlepszy wynik Najgorszy wynik
fundusz - 2,22% - - -

Aktywa funduszu

AKTYWA

Wartość aktywów netto -
Saldo nabyć i odkupień -
Dane na dzień:
Kalendarium
poniedziałek
Lipiec

Na skróty

Wybierz firmę:
Wybierz produkt:
lub wpisz nazwę:
Przekonaj klientów że jesteś najlepszy

Polecane narzędzia: Holder - akcjonariat spółek giełdowych Navigator - narzędzie wspierające sprzedaż oraz zarządzanie portfelami funduszy

O firmie | Produkty | Reklama | Relacje inwestorskie | Kontakt | Zasady użytkowania

Copyright © Analizy Online S.A. 2014 | Projekt DEPLUS STUDIO