PARTNER SERWISU

Na skróty

Wybierz firmę:
Wybierz produkt:
Wybierz grupę
lub wpisz nazwę:
PZU Stabilna Pogodna Jesień UFK
Segment: Grupa: Typ:
mieszane polskie stabilnego wzrostu inne

Informacje o funduszu

PODSTAWOWE INFORMACJE

Towarzystwo:Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A.
Zarządzający aktywami:-
Zasięg geograficzny inwestycji:Polska
Fundusz kierowany do:programy ubezpieczeń grupowych
Data startu :06.01.1998 r.
Waluta wyceny:PLN
Częstotliwość wyceny:środa

DEKLAROWANY BENCHMARK I POLITYKA INWESTYCYJNA

Deklarowany benchmark:nieustalony
Deklarowana
polityka:
Papiery dłużne Skarbu Państwa lub NBP powinny stanowić 65-95% wartości aktywów funduszu. Maksymalnie 15% środków zarządzający może ulokować akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym. Udział depozytów i bankowych papierów wartościowych nie może być wyższy niż 10% aktywów. Obligacje przedsiębiorstw, obligacje komunalne, listy zastawne, obligacje zamienne i inne nieskarbowe dłużne papiery wartościowe mogą stanowić od 0% do 15%.

Opłaty

OPŁATY I PROWIZJE

Total Expense Ratio (TER)2,56%

Produkty w których jest fundusz

Fundusz jest oferowany w 1 produkcie oferowanym przez
1 firmę ubezpieczeniową
Pracowniczy Program Oszczędnościowy

Ostatnie dokumenty

Wartość jednostki (w walucie wyceny)

kurs Bez_zmian 0,00 PLN Separator_2x20 0,00 %
30.09.2014 r. | PLN | zmiana dzienna

Stopa zwrotu i ryzyko

STOPA ZWROTU

o1m o12m o36m o60m
fundusz 1,0% 4,1% 11,7% 19,8%
kwartyl 4 kwartyl 3 kwartyl 3 kwartyl 3 kwartyl
pozycja w grupie 113/147 79/128 72/100 56/80

WSKAŹNIKI RYZYKA

IR Odchylenie standardowe Wskaźnik Sharpe'a Najlepszy wynik Najgorszy wynik
fundusz - 0,73% 0,09 2,09% -1,29%

Aktywa funduszu

AKTYWA

Wartość aktywów netto 668,4 mln PLN
Saldo nabyć i odkupień -26,2 mln PLN
Dane na dzień: 30.06.2014 r.
Kalendarium
2
czwartek
Październik

Na skróty

Wybierz firmę:
Wybierz produkt:
lub wpisz nazwę:

Polecane narzędzia: Holder - akcjonariat spółek giełdowych Navigator - narzędzie wspierające sprzedaż oraz zarządzanie portfelami funduszy

O firmie | Produkty | Reklama | Relacje inwestorskie | Kontakt | Zasady użytkowania

Copyright © Analizy Online S.A. 2014 | Projekt DEPLUS STUDIO