PARTNER SERWISU

PZU Stabilna Pogodna Jesień UFK
kurs PLN
Strzalka_bez_zmian-01
0,00 PLN
0,00 %
wycena na dzień 16.12.2014

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -0.43% -0.95% 19/142
3m -0.14% -0.90% 31/138
6m 1.23% 0.31% 38/134
12m 2.90% 2.17% 49/124
36m 13.73% 17.77% 72/92
YTD 3.11% 2.34% 44/126
max 252.70% 265.33% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB1

Podstawowe informacje o funduszu

  • towarzystwo: Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A.
  • data uruchomienia: 06.01.1998 r.
  • waluta: PLN
  • częstotliwość wyceny: środa
  • wartość aktywów netto: 668,4 mln PLN (06.2014)
  • segment: mieszane polskie
  • grupa: stabilnego wzrostu
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
  • polityka inwestycyjna: Papiery dłużne Skarbu Państwa lub NBP powinny stanowić 65-95% wartości aktywów funduszu. Maksymalnie 15% środków zarządzający może ulokować akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym. Udział depozytów i bankowych papierów wartościowych nie może być wyższy niż 10% aktywów. Obligacje przedsiębiorstw, obligacje komunalne, listy zastawne, obligacje zamienne i inne nieskarbowe dłużne papiery wartościowe mogą stanowić od 0% do 15%.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 1,72 bardzo słaby
odchylenie standardowe 0,70% od 0,70% do 4,30% fundusz o najmniejszej zmienności jednostki
Sharpe'a 0,10 od -0,26 do 0,35 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359
wyłącz animację

Copyright © Analizy Online S.A. 2014

↑ na górę