PARTNER SERWISU

Open Life GP8 UFK
kurs PLN
Strzalka_bez_zmian-01
0,00 PLN
0,00 %
wycena na dzień 26.02.2015

Wyniki

stopa zwrotu
1m -5.74%
3m -18.28%
6m -16.72%
12m -7.71%
YTD -5.74%
max -77.49%

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A.
 • data uruchomienia: 07.03.2012 r.
 • data ostatniej zmiany polityki inwestycyjnej: -
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: 20. dzień roboczy od startu; 16. dzień roboczy po Miesięcznicy polisy, nie później niż ostatni dzień roboczy m-ca kalendarzowego.
 • wartość aktywów netto: 10,1 mln PLN (12.2014)
 • segment: ochrony kapitału zagraniczne
 • grupa: ochrony kapitału zagraniczne uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Fundusz z ochroną kapitału. Środki funduszu lokowane są w instrument pochodny wyemitowany przez Nomura Bank International plc, wypłata z którego oparta jest na Nomura Growth Poland 3 Index, depozyty terminowe w Getin Noble Bank S.A. oraz w środki pieniężne i obligacje Skarbu Państwa. Indeks umożliwia zoptymalizowaną ekspozycję na polski i europejski rynek akcji poprzez efektywne połączenie inwestycji w indeksy giełdowe: WIG20 i Euro Stoxx 50.

Inne fundusze towarzystwa

Copyright © Analizy Online S.A. 2015

↑ na górę