PARTNER SERWISU

Open Life GP8 UFK
kurs PLN
Strzalka_bez_zmian-01
0,00 PLN
0,00 %
wycena na dzień 18.12.2014

Wyniki

stopa zwrotu
1m -3.85%
3m -2.83%
6m -2.66%
12m -21.08%
YTD -6.20%
max -73.51%

Podstawowe informacje o funduszu

  • towarzystwo: Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A.
  • data uruchomienia: 07.03.2012 r.
  • waluta: PLN
  • częstotliwość wyceny: 20. dzień roboczy od startu; 16. dzień roboczy po Miesięcznicy polisy, nie później niż ostatni dzień roboczy m-ca kalendarzowego.
  • wartość aktywów netto: 9,9 mln PLN (06.2014)
  • segment: ochrony kapitału zagraniczne
  • grupa: uniwersalne
  • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
  • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
  • polityka inwestycyjna: Fundusz z ochroną kapitału. Środki funduszu lokowane są w instrument pochodny wyemitowany przez Nomura Bank International plc, wypłata z którego oparta jest na Nomura Growth Poland 3 Index, depozyty terminowe w Getin Noble Bank S.A. oraz w środki pieniężne i obligacje Skarbu Państwa. Indeks umożliwia zoptymalizowaną ekspozycję na polski i europejski rynek akcji poprzez efektywne połączenie inwestycji w indeksy giełdowe: WIG20 i Euro Stoxx 50.

Inne fundusze towarzystwa

wyłącz animację

Copyright © Analizy Online S.A. 2014

↑ na górę