PARTNER SERWISU

Open Life - UniKorona Pieniężny UFK
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,02 PLN
-0,01 %
wycena na dzień 27.01.2015

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.38% 0.28% 19/102
3m 0.58% 0.43% 18/102
6m 1.58% 1.32% 17/100
12m 3.93% 3.04% 8/85
36m 15.17% 13.47% 2/48
YTD 0.27% 0.24% 31/102
max 15.70% 13.85% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB4
zobacz rating funduszu

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne
  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 100% średnie oprocentowanie od 1- do 3-miesięcznych depozytów złotowych oferowanych przez banki komercyjne gospodarstwom domowym w Polsce
  • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje swoje aktywa w instrumenty rynku pieniężnego, takie jak bony skarbowe, krótkoterminowe lokaty bankowe oraz dłużne papiery wartościowe o terminie wykupu nieprzekraczającym roku, charakteryzujące się wysokim bezpieczeństwem oraz niskimi wahaniami wartości. Udział instrumentów finansowych rynku pieniężnego w aktywach subfunduszu może sięgać 100%, przy czym nie powinien być niższy niż 70% wartości aktywów.

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Copyright © Analizy Online S.A. 2015

↑ na górę