PARTNER SERWISU

Open Life - UniKorona Pieniężny UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,11 PLN
+0,06 %
wycena na dzień 19.12.2014

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.10% 0.10% 40/102
3m 0.57% 0.47% 16/101
6m 1.63% 1.33% 14/99
12m 4.26% 3.16% 5/83
YTD 3.96% 2.98% 5/84
max 15.35% 13.53% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB4
zobacz rating funduszu

Podstawowe informacje o funduszu

  • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
  • benchmark: 100% średnie oprocentowanie od 1- do 3-miesięcznych depozytów złotowych oferowanych przez banki komercyjne gospodarstwom domowym w Polsce
  • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje swoje aktywa w instrumenty rynku pieniężnego, takie jak bony skarbowe, krótkoterminowe lokaty bankowe oraz dłużne papiery wartościowe o terminie wykupu nieprzekraczającym roku, charakteryzujące się wysokim bezpieczeństwem oraz niskimi wahaniami wartości. Udział instrumentów finansowych rynku pieniężnego w aktywach subfunduszu może sięgać 100%, przy czym nie powinien być niższy niż 70% wartości aktywów.

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359
wyłącz animację

Copyright © Analizy Online S.A. 2014

↑ na górę