PARTNER SERWISU

Na skróty

Wybierz firmę:
Wybierz produkt:
Wybierz grupę
lub wpisz nazwę:
Open Life - UniKorona Pieniężny UFK
Segment: Grupa: Typ:
gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalne inne

Informacje o funduszu

PODSTAWOWE INFORMACJE

Towarzystwo:Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A.
Zarządzający aktywami:-
Zasięg geograficzny inwestycji:Polska
Data startu :02.01.2012 r.
Waluta wyceny:PLN
Częstotliwość wyceny:każdy dzień roboczy GPW

DEKLAROWANY BENCHMARK I POLITYKA INWESTYCYJNA

Deklarowany benchmark:100% średnie oprocentowanie od 1- do 3-miesięcznych depozytów złotowych oferowanych przez banki komercyjne gospodarstwom domowym w Polsce
Deklarowana
polityka:
Fundusz inwestuje swoje aktywa w instrumenty rynku pieniężnego, takie jak bony skarbowe, krótkoterminowe lokaty bankowe oraz dłużne papiery wartościowe o terminie wykupu nieprzekraczającym roku, charakteryzujące się wysokim bezpieczeństwem oraz niskimi wahaniami wartości. Udział instrumentów finansowych rynku pieniężnego w aktywach subfunduszu może sięgać 100%, przy czym nie powinien być niższy niż 70% wartości aktywów.

Ratingi

Rating Analiz Online
zapoznaj się z naszą opinią 14-10-2014 zobacz Rating funduszu
zapoznaj się z naszą opinią 16-05-2013 zobacz Rating funduszu
zapoznaj się z naszą opinią 31-10-2012 zawieszony
zapoznaj się z naszą opinią 04-06-2012 weryfikacja
zapoznaj się z naszą opinią 02-12-2011 zobacz Rating funduszu
zapoznaj się z naszą opinią 08-10-2010 zobacz Rating funduszu
zapoznaj się z naszą opinią 04-12-2009 zobacz Rating funduszu

Opłaty

OPŁATY I PROWIZJE

Total Expense Ratio (TER)2,55%

Produkty w których jest fundusz

Fundusz jest oferowany w 21 produktach oferowanych przez
1 towarzystwo inwestycyjne
1 firmę ubezpieczeniową
ze składką regularną
ze składką jednorazową
Program typu Rentier
PAR
PSO
Indywidualne Konto Emerytalne
Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego

Wartość jednostki (w walucie wyceny)

kurs Wzrost 0,13 PLN Separator_2x20 0,07 %
24.11.2014 r. | PLN | zmiana dzienna

Stopa zwrotu i ryzyko

STOPA ZWROTU

o1m o12m o36m o60m
fundusz 0,2% 4,3% - -
kwartyl 2 kwartyl 1 kwartyl - -
pozycja w grupie 42/103 5/83 - -

WSKAŹNIKI RYZYKA

IR Odchylenie standardowe Wskaźnik Sharpe'a Najlepszy wynik Najgorszy wynik
fundusz - - - - -

Aktywa funduszu

AKTYWA

Wartość aktywów netto 2,6 mln PLN
Saldo nabyć i odkupień 1,7 mln PLN
Dane na dzień: 30.06.2014 r.
Kalendarium
poniedziałek
Listopad

Na skróty

Wybierz firmę:
Wybierz produkt:
lub wpisz nazwę:

Polecane narzędzia: Holder - akcjonariat spółek giełdowych Navigator - narzędzie wspierające sprzedaż oraz zarządzanie portfelami funduszy

O firmie | Produkty | Reklama | Relacje inwestorskie | Kontakt | Zasady użytkowania

Copyright © Analizy Online S.A. 2014 | Projekt DEPLUS STUDIO