PARTNER SERWISU

Na skróty

Wybierz firmę:
Wybierz produkt:
Wybierz grupę
lub wpisz nazwę:
Aegon - Idea Premium (PLN) UFK (od 07.10.2014 zarządzany przez depozytariusza)
Segment: Grupa: Typ:
dłużne PLN korporacyjne inne

Informacje o funduszu

PODSTAWOWE INFORMACJE

Towarzystwo:Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Zarządzający aktywami:-
Zasięg geograficzny inwestycji:Polska
Data startu :31.12.2009 r.
Waluta wyceny:PLN
Częstotliwość wyceny:każdy dzień roboczy GPW

DEKLAROWANY BENCHMARK I POLITYKA INWESTYCYJNA

Deklarowany benchmark:nieustalony
Deklarowana
polityka:
Aktywa są lokowane w emitowane lub wystawiane przez podmioty posiadające wysoką wiarygodność kredytową: krajowe i zagraniczne dłużne papiery wartościowe, wierzytelności pieniężne o terminie wymagalności nie dłuższym niż jeden rok, waluty, certyfikaty depozytowe. Średni ważony wartością rynkową inwestycji termin do wykupu portfela aktywów funduszu nie powinien przekraczać 360 dni.

Ratingi

Rating Analiz Online
zapoznaj się z naszą opinią 07-10-2014 zawieszony
zapoznaj się z naszą opinią 04-02-2014 zobacz Rating funduszu
zapoznaj się z naszą opinią 26-10-2012 zobacz Rating funduszu
zapoznaj się z naszą opinią 10-04-2012 weryfikacja
zapoznaj się z naszą opinią 19-02-2011 zobacz Rating funduszu
zapoznaj się z naszą opinią 21-10-2009 zobacz Rating funduszu

Opłaty

OPŁATY I PROWIZJE

Total Expense Ratio (TER)0,72%

Produkty w których jest fundusz

Fundusz jest oferowany w 13 produktach oferowanych przez
1 towarzystwo inwestycyjne
1 firmę ubezpieczeniową
Program typu Rentier
ze składką regularną
ze składką jednorazową
Pracowniczy Program Oszczędnościowy

Wartość jednostki (w walucie wyceny)

kurs Wzrost 0,02 PLN Separator_2x20 0,01 %
21.11.2014 r. | PLN | zmiana dzienna

Stopa zwrotu i ryzyko

STOPA ZWROTU

o1m o12m o36m o60m
fundusz 0,1% 20,5% -11,5% -
kwartyl 4 kwartyl 1 kwartyl 3 kwartyl -
pozycja w grupie 27/31 1/16 4/5 -

WSKAŹNIKI RYZYKA

IR Odchylenie standardowe Wskaźnik Sharpe'a Najlepszy wynik Najgorszy wynik
fundusz -0,00 3,55% -0,16 - -

Aktywa funduszu

AKTYWA

Wartość aktywów netto 41,4 mln PLN
Saldo nabyć i odkupień -6,0 mln PLN
Dane na dzień: 30.06.2014 r.
Kalendarium
sobota
Listopad

Na skróty

Wybierz firmę:
Wybierz produkt:
lub wpisz nazwę:

Polecane narzędzia: Holder - akcjonariat spółek giełdowych Navigator - narzędzie wspierające sprzedaż oraz zarządzanie portfelami funduszy

O firmie | Produkty | Reklama | Relacje inwestorskie | Kontakt | Zasady użytkowania

Copyright © Analizy Online S.A. 2014 | Projekt DEPLUS STUDIO