PARTNER SERWISU

Aegon - Aegon Alfa (PLN-hedged) UFK
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,01 PLN
-0,56 %
wycena na dzień 16.12.2014

Wyniki

stopa zwrotu
1m -0.43%
3m 0.77%
6m 2.48%
12m 6.64%
36m 25.88%
YTD 6.45%
max 116.97%

Podstawowe informacje o funduszu

  • towarzystwo: Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
  • data uruchomienia: 13.02.2006 r.
  • waluta: PLN
  • częstotliwość wyceny: codziennie
  • wartość aktywów netto: 76,5 mln PLN (06.2014)
  • segment: absolutnej stopy zwrotu
  • grupa: uniwersalne
  • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
  • benchmark: 100% RMAX Index
  • polityka inwestycyjna: 100% aktywów jest lokowane w jednostki AEGON Atticus Alfa Derivative Fund. Fundusz inwestuje głównie w akcje, indeksy akcyjne, waluty oraz na rynkach towarowych. Ma możliwość zastosowania dwukrotnej dźwigni finansowej, tzn. może podwoić wartość aktywów - w stosunku do ich wartości wyjściowej - poprzez inwestycje w instrumenty pochodne. Dźwignia finansowa może generować większe zyski, ale także i większe straty.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 2,44% od 1,22% do 3,27% bardzo wysoka zmienność
Sharpe'a - - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

wyłącz animację

Copyright © Analizy Online S.A. 2014

↑ na górę