PARTNER SERWISU

Aegon - Noble Global Return (PLN) UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+2,47 PLN
+2,18 %
wycena na dzień 18.12.2014

Wyniki

stopa zwrotu
1m -2.17%
3m -4.69%
6m -3.38%
12m 2.71%
36m 6.99%
YTD 0.08%
max 15.72%

Oceny Analiz Online

zobacz rating funduszu

Podstawowe informacje o funduszu

  • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
  • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
  • polityka inwestycyjna: Od 0 do 100% aktywów subfunduszu może być inwestowana w papiery udziałowe, jak i papiery dłużne. Zgodnie z zapisami statutu fundusz ma możliwość inwestowania do 100% aktywów również w instrumenty denominowane w walutach obcych, jak i spółki z siedzibą poza granicami Polski. Brak benchmarku nie pozwala określić przybliżonego udziału inwestycji zagranicznych w portfelu funduszu.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 2,26% od 1,22% do 3,27% bardzo wysoka zmienność
Sharpe'a - - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

wyłącz animację

Copyright © Analizy Online S.A. 2014

↑ na górę