Na skróty

Wybierz firmę:
Wybierz produkt:
Wybierz grupę
lub wpisz nazwę:
Aegon - Credit Suisse Portfolio Growth (USD) UFK
Segment: Grupa: Typ:
akcji zagranicznych globalne rynki rozwinięte (waluta) inne

Informacje o funduszu

PODSTAWOWE INFORMACJE

Towarzystwo:Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Zarządzający aktywami:-
Zasięg geograficzny inwestycji:Globalny
Data startu :15.12.2008 r.
Waluta wyceny:USD
Częstotliwość wyceny:codziennie

DEKLAROWANY BENCHMARK I POLITYKA INWESTYCYJNA

Deklarowany benchmark:100% CB CS PF (Lux) Growth (US$)
Deklarowana
polityka:
Celem funduszu jest uzyskanie możliwie jak największego zwrotu z inwestycji w USD. Aktywa lokowane są w skali globalnej w akcje i inne udziałowe papiery wartościowe, a także w papiery wartościowe o stałym i zmiennym oprocentowaniu. Lokaty w akcje stanowią minimum 60% aktywów. Aktywa płynne (do 40%) utrzymywane są w postaci depozytów płatnych na żądanie i lokat terminowych, wraz z instrumentami dłużnymi generującymi dochody w formie odsetek. Do 30% aktywów może być lokowane w certyfikaty i/lub instrumenty pochodne oparte na indeksach produktów, towarów giełdowych, funduszy hedgingowych i funduszy nieruchomości, przy czym lokaty w certyfikaty nie mogą przekroczyć 15% aktywów.

Opłaty

OPŁATY I PROWIZJE

Total Expense Ratio (TER)-

Produkty w których jest fundusz

Fundusz nie jest dostępny w żadnym produkcie i jest oferowany przez
1 firmę ubezpieczeniową

Wartość jednostki (w walucie wyceny)

kurs Wzrost 0,62 USD Separator_2x20 0,26 %
26.11.2014 r. | USD | zmiana dzienna

Stopa zwrotu i ryzyko

STOPA ZWROTU

o1m o12m o36m o60m
fundusz 0,1% 1,4% 18,7% 28,7%
kwartyl - - - -
pozycja w grupie - - - -

WSKAŹNIKI RYZYKA

IR Odchylenie standardowe Wskaźnik Sharpe'a Najlepszy wynik Najgorszy wynik
fundusz - 2,74% - 8,21% -9,34%

Aktywa funduszu

AKTYWA

Wartość aktywów netto 0,0 mln PLN
Saldo nabyć i odkupień -0,3 mln PLN
Dane na dzień: 31.12.2010 r.
Kalendarium
piątek
Listopad

Na skróty

Wybierz firmę:
Wybierz produkt:
lub wpisz nazwę:

Polecane narzędzia: Holder - akcjonariat spółek giełdowych Navigator - narzędzie wspierające sprzedaż oraz zarządzanie portfelami funduszy

O firmie | Produkty | Reklama | Relacje inwestorskie | Kontakt | Zasady użytkowania

Copyright © Analizy Online S.A. 2014 | Projekt DEPLUS STUDIO