PARTNER SERWISU

ING - ING (L) Invest US (Enhanced Core Concentrated) (EUR) UFK
kurs EUR
Strzalka_wzrost-01
+0,09 EUR
+0,04 %
wycena na dzień 21.05.2015

Wyniki

stopa zwrotu
1m -2.54%
3m 3.59%
6m 16.24%
12m 38.73%
36m 85.12%
YTD 11.58%
max 103.50%

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
 • data uruchomienia: 13.02.2008 r.
 • data ostatniej zmiany polityki inwestycyjnej: -
 • waluta: EUR
 • częstotliwość wyceny: codziennie
 • wartość aktywów netto: 1,2 mln PLN (12.2014)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji amerykańskich (waluta)
 • zasięg geograficzny inwestycji: USA
 • benchmark: 100% S&P 500 Index (RI)
 • polityka inwestycyjna: Minimum 2/3 aktywów subfunduszu inwestowane jest w akcje spółek mających siedzibę lub prowadzących główną działalność na terenie Stanów Zjednoczonych. Pozostałe aktywa mogą być inwestowane w warranty (max 10%), instrumenty rynku pieniężnego, jednostki uczestnictwa UCITS i innych UCI oraz depozyty. Inwestycje w UCI i UCITS nie mogą przekroczyć 10% aktywów subfunduszu.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 2,58% - -
Sharpe'a 0,48 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Produkty w których występuje fundusz

Copyright © Analizy Online S.A. 2015

↑ na górę