PARTNER SERWISU

Na skróty

Wybierz firmę:
Wybierz produkt:
Wybierz grupę
lub wpisz nazwę:
ING - ING (L) Invest US (Enhanced Core Concentrated) (EUR) UFK
Segment: Grupa: Typ:
akcji zagranicznych USA (waluta) inne

Informacje o funduszu

PODSTAWOWE INFORMACJE

Towarzystwo:ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Zarządzający aktywami:-
Zasięg geograficzny inwestycji:USA
Data startu :13.02.2008 r.
Waluta wyceny:EUR
Częstotliwość wyceny:codziennie

DEKLAROWANY BENCHMARK I POLITYKA INWESTYCYJNA

Deklarowany benchmark:100% S&P 500 Index (RI)
Deklarowana
polityka:
Minimum 2/3 aktywów subfunduszu inwestowane jest w akcje spółek mających siedzibę lub prowadzących główną działalność na terenie Stanów Zjednoczonych. Pozostałe aktywa mogą być inwestowane w warranty (max 10%), instrumenty rynku pieniężnego, jednostki uczestnictwa UCITS i innych UCI oraz depozyty. Inwestycje w UCI i UCITS nie mogą przekroczyć 10% aktywów subfunduszu.

Opłaty

OPŁATY I PROWIZJE

Total Expense Ratio (TER)1,41%

Produkty w których jest fundusz

Fundusz jest oferowany w 1 produkcie oferowanym przez
1 firmę ubezpieczeniową
ze składką jednorazową

Wartość jednostki (w walucie wyceny)

kurs Wzrost 0,37 EUR Separator_2x20 0,21 %
21.11.2014 r. | EUR | zmiana dzienna

Stopa zwrotu i ryzyko

STOPA ZWROTU

o1m o12m o36m o60m
fundusz 0,5% 22,1% 74,2% 109,9%
kwartyl - - - -
pozycja w grupie - - - -

WSKAŹNIKI RYZYKA

IR Odchylenie standardowe Wskaźnik Sharpe'a Najlepszy wynik Najgorszy wynik
fundusz - 2,76% - 9,74% -8,67%

Aktywa funduszu

AKTYWA

Wartość aktywów netto 1,0 mln PLN
Saldo nabyć i odkupień -0,2 mln PLN
Dane na dzień: 30.06.2014 r.
Kalendarium
niedziela
Listopad

Na skróty

Wybierz firmę:
Wybierz produkt:
lub wpisz nazwę:

Polecane narzędzia: Holder - akcjonariat spółek giełdowych Navigator - narzędzie wspierające sprzedaż oraz zarządzanie portfelami funduszy

O firmie | Produkty | Reklama | Relacje inwestorskie | Kontakt | Zasady użytkowania

Copyright © Analizy Online S.A. 2014 | Projekt DEPLUS STUDIO