PARTNERZY SERWISU

ING - ING (L) Invest US (Enhanced Core Concentrated) (EUR) UFK
kurs EUR
Strzalka_spadek-01
-0,74 EUR
-0,35 %
wycena na dzień 27.04.2015

Wyniki

stopa zwrotu
1m 3.63%
3m 6.41%
6m 25.29%
12m 42.93%
36m 81.56%
YTD 14.06%
max 108.03%

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
 • data uruchomienia: 13.02.2008 r.
 • data ostatniej zmiany polityki inwestycyjnej: -
 • waluta: EUR
 • częstotliwość wyceny: codziennie
 • wartość aktywów netto: 1,2 mln PLN (12.2014)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji amerykańskich (waluta)
 • zasięg geograficzny inwestycji: USA
 • benchmark: 100% S&P 500 Index (RI)
 • polityka inwestycyjna: Minimum 2/3 aktywów subfunduszu inwestowane jest w akcje spółek mających siedzibę lub prowadzących główną działalność na terenie Stanów Zjednoczonych. Pozostałe aktywa mogą być inwestowane w warranty (max 10%), instrumenty rynku pieniężnego, jednostki uczestnictwa UCITS i innych UCI oraz depozyty. Inwestycje w UCI i UCITS nie mogą przekroczyć 10% aktywów subfunduszu.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 2,51% od 2,51% do 3,55% fundusz o najmniejszej zmienności jednostki
Sharpe'a - - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Produkty w których występuje fundusz

Copyright © Analizy Online S.A. 2015

↑ na górę