Nationale-Nederlanden - NN (L) Invest US (Enhanced Core Concentrated) (EUR) UFK
kurs EUR
Strzalka_wzrost-01
+0,93 EUR
+0,45 %
wycena na dzień 26.11.2015

Wyniki

stopa zwrotu
1m 3.92%
3m 19.73%
6m 1.02%
12m 16.89%
36m 74.68%
YTD 13.41%
max 106.84%

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: akcji amerykańskich (waluta)
  • zasięg geograficzny inwestycji: USA
  • benchmark: 100% S&P 500 Index (RI)
  • polityka inwestycyjna: Minimum 2/3 aktywów subfunduszu inwestowane jest w akcje spółek mających siedzibę lub prowadzących główną działalność na terenie Stanów Zjednoczonych. Pozostałe aktywa mogą być inwestowane w warranty (max 10%), instrumenty rynku pieniężnego, jednostki uczestnictwa UCITS i innych UCI oraz depozyty. Inwestycje w UCI i UCITS nie mogą przekroczyć 10% aktywów subfunduszu.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 3,87% - -
Sharpe'a 0,48 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Produkty w których występuje fundusz

Copyright © Analizy Online S.A. 2015

↑ na górę