Nationale-Nederlanden - NN (L) Invest US (Enhanced Core Concentrated) (EUR) UFK
kurs EUR
Strzalka_wzrost-01
+7,33 EUR
+4,08 %
wycena na dzień 28.08.2015

Wyniki

stopa zwrotu
1m -4.84%
3m -9.69%
6m -6.93%
12m 14.11%
36m 52.95%
YTD 2.50%
max 86.94%

Podstawowe informacje o funduszu

  • grupa: akcji amerykańskich (waluta)
  • zasięg geograficzny inwestycji: USA
  • benchmark: 100% S&P 500 Index (RI)
  • polityka inwestycyjna: Minimum 2/3 aktywów subfunduszu inwestowane jest w akcje spółek mających siedzibę lub prowadzących główną działalność na terenie Stanów Zjednoczonych. Pozostałe aktywa mogą być inwestowane w warranty (max 10%), instrumenty rynku pieniężnego, jednostki uczestnictwa UCITS i innych UCI oraz depozyty. Inwestycje w UCI i UCITS nie mogą przekroczyć 10% aktywów subfunduszu.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 2,75% - -
Sharpe'a 0,48 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Produkty w których występuje fundusz

Copyright © Analizy Online S.A. 2015

↑ na górę