PARTNER SERWISU

ING - ING (L) Invest US (Enhanced Core Concentrated) (EUR) UFK
kurs EUR
Strzalka_spadek-01
-1,06 EUR
-0,56 %
wycena na dzień 29.01.2015

Wyniki

stopa zwrotu
1m 4.08%
3m 13.90%
6m 19.57%
12m 34.33%
36m 75.66%
YTD 3.97%
max 89.62%

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
 • data uruchomienia: 13.02.2008 r.
 • data ostatniej zmiany polityki inwestycyjnej: -
 • waluta: EUR
 • częstotliwość wyceny: codziennie
 • wartość aktywów netto: 1,0 mln PLN (06.2014)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji amerykańskich (waluta)
 • zasięg geograficzny inwestycji: USA
 • benchmark: 100% S&P 500 Index (RI)
 • polityka inwestycyjna: Minimum 2/3 aktywów subfunduszu inwestowane jest w akcje spółek mających siedzibę lub prowadzących główną działalność na terenie Stanów Zjednoczonych. Pozostałe aktywa mogą być inwestowane w warranty (max 10%), instrumenty rynku pieniężnego, jednostki uczestnictwa UCITS i innych UCI oraz depozyty. Inwestycje w UCI i UCITS nie mogą przekroczyć 10% aktywów subfunduszu.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 2,41% od 2,41% do 3,56% fundusz o najmniejszej zmienności jednostki
Sharpe'a - - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Copyright © Analizy Online S.A. 2015

↑ na górę