PARTNER SERWISU

ING - ING (L) Invest US (Enhanced Core Concentrated) (EUR) UFK
kurs EUR
Strzalka_wzrost-01
+5,64 EUR
+3,25 %
wycena na dzień 19.12.2014

Wyniki

stopa zwrotu
1m 2.19%
3m 6.52%
6m 16.55%
12m 25.96%
36m 79.18%
YTD 24.45%
max 79.09%

Podstawowe informacje o funduszu

  • towarzystwo: ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
  • data uruchomienia: 13.02.2008 r.
  • waluta: EUR
  • częstotliwość wyceny: codziennie
  • wartość aktywów netto: 1,0 mln PLN (06.2014)
  • segment: akcji zagranicznych
  • grupa: USA (waluta)
  • zasięg geograficzny inwestycji: USA
  • benchmark: 100% S&P 500 Index (RI)
  • polityka inwestycyjna: Minimum 2/3 aktywów subfunduszu inwestowane jest w akcje spółek mających siedzibę lub prowadzących główną działalność na terenie Stanów Zjednoczonych. Pozostałe aktywa mogą być inwestowane w warranty (max 10%), instrumenty rynku pieniężnego, jednostki uczestnictwa UCITS i innych UCI oraz depozyty. Inwestycje w UCI i UCITS nie mogą przekroczyć 10% aktywów subfunduszu.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 2,76% od 2,61% do 3,59% przeciętna zmienność
Sharpe'a - - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

wyłącz animację

Copyright © Analizy Online S.A. 2014

↑ na górę