Generali Portfel Zagraniczny Nieruchomości UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,04 PLN
+0,49 %
wycena na dzień 29.07.2015

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 1.07% 0.97% 1/5
3m -1.24% -1.74% 1/5
6m -8.57% -0.68% 5/5
12m 4.02% 9.95% 5/5
36m 19.85% 29.02% 5/5
YTD -3.07% 5.81% 5/5
max -24.95% -54.92% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB1 36m KlasterNumerowanieB1

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
 • data uruchomienia: 08.06.2007 r.
 • data ostatniej zmiany polityki inwestycyjnej: -
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy
 • wartość aktywów netto: 16,1 mln PLN (12.2014)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji zagranicznych sektora nieruchomości
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Aktywa funduszu inwestowane są w jednostki uczestnictwa lub certyfikaty zagranicznych funduszy inwestujących bezpośrednio w nieruchomości, akcje spółek związanych z rynkiem nieruchomości lub spółki budowlane.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 0,06 najgorszy w grupie
odchylenie standardowe 2,82% od 2,82% do 4,18% fundusz o najmniejszej zmienności jednostki
Sharpe'a 0,09 od 0,09 do 0,16 najgorszy w grupie

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Copyright © Analizy Online S.A. 2015

↑ na górę