PARTNER SERWISU

Generali Portfel Zagraniczny Nieruchomości UFK
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,05 PLN
-0,60 %
wycena na dzień 29.01.2015

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 4.87% 6.98% 5/5
3m 12.69% 10.12% 2/5
6m 13.77% 10.70% 2/5
12m 25.95% 11.54% 2/5
36m 36.50% 22.07% 1/5
YTD 6.02% 6.53% 2/5
max -17.91% -54.61% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB4 36m KlasterNumerowanieB5

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
 • data uruchomienia: 08.06.2007 r.
 • data ostatniej zmiany polityki inwestycyjnej: -
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy
 • wartość aktywów netto: 11,1 mln PLN (06.2014)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji zagranicznych sektora nieruchomości
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Aktywa funduszu inwestowane są w jednostki uczestnictwa lub certyfikaty zagranicznych funduszy inwestujących bezpośrednio w nieruchomości, akcje spółek związanych z rynkiem nieruchomości lub spółki budowlane.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,19 od -0,00 do 0,19 najlepszy w grupie
odchylenie standardowe 2,51% od 2,48% do 4,81% przeciętna zmienność
Sharpe'a 0,21 od 0,05 do 0,21 najlepszy w grupie

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Copyright © Analizy Online S.A. 2015

↑ na górę