Generali Portfel Zagraniczny Nieruchomości UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,15 PLN
+2,05 %
wycena na dzień 05.10.2015

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 6.46% 4.35% 1/5
3m 0.25% -0.57% 1/5
6m -4.39% -2.63% 4/5
12m 8.79% 11.77% 5/5
36m 20.00% 21.57% 2/5
YTD -2.98% 4.84% 5/5
max -24.87% -55.33% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB1 36m KlasterNumerowanieB1

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
 • data uruchomienia: 08.06.2007 r.
 • data ostatniej zmiany polityki inwestycyjnej: -
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy
 • wartość aktywów netto: 15,4 mln PLN (06.2015)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji zagranicznych sektora nieruchomości
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Aktywa funduszu inwestowane są w jednostki uczestnictwa lub certyfikaty zagranicznych funduszy inwestujących bezpośrednio w nieruchomości, akcje spółek związanych z rynkiem nieruchomości lub spółki budowlane.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 0,24 najgorszy w grupie
odchylenie standardowe 2,91% od 2,91% do 4,01% fundusz o najmniejszej zmienności jednostki
Sharpe'a 0,08 od 0,06 do 0,16 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Copyright © Analizy Online S.A. 2015

↑ na górę