PARTNER SERWISU

Generali Portfel Zagraniczny Nieruchomości UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,12 PLN
+1,59 %
wycena na dzień 18.12.2014

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 1.77% -0.53% 2/5
3m 7.18% 1.65% 2/5
6m 8.07% -0.13% 2/5
12m 17.57% 2.71% 2/5
36m 30.21% 21.33% 1/5
YTD 15.98% 1.86% 2/5
max -24.31% -58.60% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB4 36m KlasterNumerowanieB5

Podstawowe informacje o funduszu

  • towarzystwo: Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
  • data uruchomienia: 08.06.2007 r.
  • waluta: PLN
  • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy
  • wartość aktywów netto: 11,1 mln PLN (06.2014)
  • segment: akcji zagranicznych
  • grupa: sektor nieruchomości
  • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
  • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
  • polityka inwestycyjna: Aktywa funduszu inwestowane są w jednostki uczestnictwa lub certyfikaty zagranicznych funduszy inwestujących bezpośrednio w nieruchomości, akcje spółek związanych z rynkiem nieruchomości lub spółki budowlane.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,16 od -0,00 do 0,16 najlepszy w grupie
odchylenie standardowe 2,54% od 2,37% do 4,90% przeciętna zmienność
Sharpe'a 0,14 od 0,02 do 0,14 najlepszy w grupie

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359
wyłącz animację

Copyright © Analizy Online S.A. 2014

↑ na górę