PARTNERZY SERWISU

Generali Portfel Zagraniczny Nieruchomości UFK
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,04 PLN
+0,50 %
wycena na dzień 27.03.2015

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.15% 0.01% 2/5
3m 0.91% 7.17% 5/5
6m 13.26% 12.74% 2/5
12m 19.10% 14.10% 2/5
36m 29.13% 20.19% 2/5
YTD 1.86% 6.52% 5/5
max -21.13% -54.61% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB4 36m KlasterNumerowanieB4

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
 • data uruchomienia: 08.06.2007 r.
 • data ostatniej zmiany polityki inwestycyjnej: -
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy
 • wartość aktywów netto: 16,1 mln PLN (12.2014)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji zagranicznych sektora nieruchomości
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Aktywa funduszu inwestowane są w jednostki uczestnictwa lub certyfikaty zagranicznych funduszy inwestujących bezpośrednio w nieruchomości, akcje spółek związanych z rynkiem nieruchomości lub spółki budowlane.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,25 od -0,00 do 0,31 bardzo dobry
odchylenie standardowe 2,65% od 2,65% do 4,37% fundusz o najmniejszej zmienności jednostki
Sharpe'a 0,19 od 0,01 do 0,19 najlepszy w grupie

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Copyright © Analizy Online S.A. 2015

↑ na górę