PARTNERZY SERWISU

Generali Portfel Zagraniczny Nieruchomości UFK
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,04 PLN
-0,52 %
wycena na dzień 20.04.2015

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -4.49% -1.01% 5/5
3m -7.07% 1.43% 5/5
6m 8.77% 14.13% 5/5
12m 12.47% 12.40% 2/5
36m 24.85% 25.27% 2/5
YTD -0.86% 7.39% 5/5
max -23.23% -54.24% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB4 36m KlasterNumerowanieB4

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
 • data uruchomienia: 08.06.2007 r.
 • data ostatniej zmiany polityki inwestycyjnej: -
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy
 • wartość aktywów netto: 16,1 mln PLN (12.2014)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji zagranicznych sektora nieruchomości
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Aktywa funduszu inwestowane są w jednostki uczestnictwa lub certyfikaty zagranicznych funduszy inwestujących bezpośrednio w nieruchomości, akcje spółek związanych z rynkiem nieruchomości lub spółki budowlane.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,17 od -0,00 do 0,42 bardzo dobry
odchylenie standardowe 2,64% od 2,64% do 4,36% fundusz o najmniejszej zmienności jednostki
Sharpe'a 0,18 od 0,03 do 0,24 bardzo dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Copyright © Analizy Online S.A. 2015

↑ na górę