Generali Portfel Zagraniczny Nieruchomości UFK
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,01 PLN
-0,13 %
wycena na dzień 04.02.2016

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -2.36% -2.66% 1/2
3m -3.94% -3.62% 2/2
6m -2.74% -1.68% 2/2
12m -8.08% 0.35% 2/2
36m 9.12% 12.03% 2/2
YTD -3.10% -3.15% 1/2
max -25.99% -55.10% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
 • data uruchomienia: 08.06.2007 r.
 • data ostatniej zmiany polityki inwestycyjnej: -
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy
 • wartość aktywów netto: 15,4 mln PLN (06.2015)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji zagranicznych sektora nieruchomości
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Aktywa funduszu inwestowane są w jednostki uczestnictwa lub certyfikaty zagranicznych funduszy inwestujących bezpośrednio w nieruchomości, akcje spółek związanych z rynkiem nieruchomości lub spółki budowlane.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 - -
odchylenie standardowe 2,97% - -
Sharpe'a 0,03 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Copyright © Analizy Online S.A. 2016

↑ na górę