Generali Portfel Zagraniczny Nieruchomości UFK
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,04 PLN
-0,62 %
wycena na dzień 26.08.2015

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -4.44% -5.92% 1/5
3m -8.10% -9.43% 1/5
6m -9.69% -6.40% 4/5
12m -1.98% 4.57% 5/5
36m 14.49% 23.03% 5/5
YTD -7.81% -0.38% 5/5
max -28.61% -57.55% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB1 36m KlasterNumerowanieB1

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
 • data uruchomienia: 08.06.2007 r.
 • data ostatniej zmiany polityki inwestycyjnej: -
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy
 • wartość aktywów netto: 15,4 mln PLN (06.2015)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji zagranicznych sektora nieruchomości
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Aktywa funduszu inwestowane są w jednostki uczestnictwa lub certyfikaty zagranicznych funduszy inwestujących bezpośrednio w nieruchomości, akcje spółek związanych z rynkiem nieruchomości lub spółki budowlane.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 0,10 najgorszy w grupie
odchylenie standardowe 2,83% od 2,83% do 4,13% fundusz o najmniejszej zmienności jednostki
Sharpe'a 0,11 od 0,11 do 0,19 najgorszy w grupie

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359

Copyright © Analizy Online S.A. 2015

↑ na górę