Na skróty

Wybierz firmę:
Wybierz produkt:
Wybierz grupę
lub wpisz nazwę:
Europa Fund ENT/2011/04 UFK
Segment: Grupa: Typ:
ochrony kapitału zagraniczne uniwersalne inne

Informacje o funduszu

PODSTAWOWE INFORMACJE

Towarzystwo:Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.
Zarządzający aktywami:-
Zasięg geograficzny inwestycji:Emerging Markets
Data startu :08.06.2011 r.
Waluta wyceny:PLN
Częstotliwość wyceny:15 i ostatni dzień roboczy miesiąca

DEKLAROWANY BENCHMARK I POLITYKA INWESTYCYJNA

Deklarowany benchmark:nieustalony
Deklarowana
polityka:
Fundusz z ochroną kapitału. Środki funduszu lokowane są w depozyty terminowe, środki pieniężne oraz instrument pochodny o czteroletnim horyzoncie inwestycyjnym. Udział każdego z nich może stanowić od 0% do 100% aktywów funduszu. Wypłata z instrumentu pochodnego oparta jest na RBS Volatility Controlled Emerging Opportunities Strategy 2, która umożliwia zmienną ekspozycję na instrumenty dłużne, akcje oraz kontrakty terminowe na surowce za pośrednictwem jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych inwestujących w rynki wschodzące (Emerging Markets): Aberdeen Global Emerging Markets Equity Fund, Baring Global Emerging Markets Fund, Pictet Global Emerging Debt, MFS - Emerging Markets Debt Fund, Market Access RICI Enhanced Commodity Index Fund. Ochrona kapitału oraz wypłata wypracowanego zysku, gwarantowana jest w przypadku dotrzymania środków do terminu zapadalności umowy ubezpieczenia, tj. do dnia 2015-06-08.

Opłaty

OPŁATY I PROWIZJE

Total Expense Ratio (TER)0,00%

Produkty w których jest fundusz

Fundusz jest oferowany w 2 produktach oferowanych przez
1 firmę ubezpieczeniową
produkt strukturyzowany

Ostatnie dokumenty

Wartość jednostki (w walucie wyceny)

kurs Bez_zmian 0,00 PLN Separator_2x20 0,00 %
27.11.2014 r. | PLN | zmiana dzienna

Stopa zwrotu i ryzyko

STOPA ZWROTU

o1m o12m o36m o60m
fundusz 0,5% 6,0% 11,4% -
kwartyl - - - -
pozycja w grupie - - - -

WSKAŹNIKI RYZYKA

IR Odchylenie standardowe Wskaźnik Sharpe'a Najlepszy wynik Najgorszy wynik
fundusz - 0,53% - - -

Aktywa funduszu

AKTYWA

Wartość aktywów netto 68,7 mln PLN
Saldo nabyć i odkupień -0,3 mln PLN
Dane na dzień: 30.06.2014 r.
Kalendarium
sobota
Listopad

Na skróty

Wybierz firmę:
Wybierz produkt:
lub wpisz nazwę:

Polecane narzędzia: Holder - akcjonariat spółek giełdowych Navigator - narzędzie wspierające sprzedaż oraz zarządzanie portfelami funduszy

O firmie | Produkty | Reklama | Relacje inwestorskie | Kontakt | Zasady użytkowania

Copyright © Analizy Online S.A. 2014 | Projekt DEPLUS STUDIO