PARTNER SERWISU

Na skróty

Wybierz firmę:
Wybierz produkt:
Wybierz grupę
lub wpisz nazwę:
Aviva OFE
Segment: Grupa: Typ:
emerytalne inne

Informacje o funduszu

PODSTAWOWE INFORMACJE

Towarzystwo:Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK S.A.
Zarządzający aktywami:Marcin Żółtek (od 05-1999)
Zasięg geograficzny inwestycji:Polska
Fundusz kierowany do:uczestników II filaru systemu emerytalnego
Data startu :20.05.1999 r.
Waluta wyceny:PLN
Częstotliwość wyceny:każdy dzień roboczy

DEKLAROWANY BENCHMARK I POLITYKA INWESTYCYJNA

Deklarowana
polityka:
Aktywa OFE mogą być inwestowane tylko na zasadach określonych w ustawie o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. Polityka inwestycja OFE zakłada inwestowanie aktywów przede wszystkim w papiery udziałowe. OFE nie mogą inwestować w obligacje skarbowe oraz instrumenty dłużne gwarantowane przez Skarb Państwa. Minimalny poziom inwestycji w akcje wynosi: 75% do końca 2014 r., 55% do końca 2015 r., 35% do końca 2016r., 15% do końca 2017r.

Opłaty

OPŁATY I PROWIZJE

Maksymalna opłata za nabycie0,75%
Maksymalna opłata za zarządzanie0,00%

Produkty w których jest fundusz

Fundusz jest oferowany w 1 produkcie oferowanym przez
1 towarzystwo emerytalne
OFE

Wartość jednostki (w walucie wyceny)

kurs Bez_zmian 0,00 PLN Separator_2x20 0,00 %
29.10.2014 r. | PLN | zmiana dzienna

Stopa zwrotu i ryzyko

STOPA ZWROTU

o1m o12m o36m o60m
fundusz 5,1% 7,8% 32,5% 43,6%
kwartyl 2 kwartyl 2 kwartyl 2 kwartyl 2 kwartyl
pozycja w grupie 5/12 5/12 5/12 6/12

WSKAŹNIKI RYZYKA

IR Odchylenie standardowe Wskaźnik Sharpe'a Najlepszy wynik Najgorszy wynik
fundusz 0,55 2,19% 0,22 5,13% -3,45%

Aktywa funduszu

AKTYWA

Wartość aktywów netto 35 557,7 mln PLN
Saldo nabyć i odkupień 43,9 mln PLN
Dane na dzień: 30.09.2014 r.
Kalendarium
1
sobota
Listopad

Na skróty

Wybierz firmę:
Wybierz produkt:
lub wpisz nazwę:

Polecane narzędzia: Holder - akcjonariat spółek giełdowych Navigator - narzędzie wspierające sprzedaż oraz zarządzanie portfelami funduszy

O firmie | Produkty | Reklama | Relacje inwestorskie | Kontakt | Zasady użytkowania

Copyright © Analizy Online S.A. 2014 | Projekt DEPLUS STUDIO