PARTNER SERWISU

Na skróty

Wybierz firmę:
Wybierz produkt:
Wybierz grupę
lub wpisz nazwę:
Aviva OFE
Segment: Grupa: Typ:
emerytalne inne

Informacje o funduszu

PODSTAWOWE INFORMACJE

Towarzystwo:Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK S.A.
Zarządzający aktywami:Marcin Żółtek (od 05-1999)
Zasięg geograficzny inwestycji:Polska
Fundusz kierowany do:uczestników II filaru systemu emerytalnego
Data startu funduszu:20.05.1999 r.
Waluta wyceny:PLN
Częstotliwość wyceny:każdy dzień roboczy

DEKLAROWANY BENCHMARK I POLITYKA INWESTYCYJNA

Deklarowana
polityka:
Aktywa OFE mogą być inwestowane tylko na zasadach określonych w ustawie o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. Polityka inwestycja OFE zakłada inwestowanie aktywów przede wszystkim w papiery udziałowe. OFE nie mogą inwestować w obligacje skarbowe oraz instrumenty dłużne gwarantowane przez Skarb Państwa. Minimalny poziom inwestycji w akcje wynosi: 75% do końca 2014 r., 55% do końca 2015 r., 35% do końca 2016r., 15% do końca 2017r.

Opłaty

OPŁATY I PROWIZJE

Maksymalna opłata za nabycie1,75%
Maksymalna opłata za zarządzanie0,00%

Produkty w których jest fundusz

Fundusz jest oferowany w 1 produkcie oferowanym przez
1 towarzystwo emerytalne
OFE

Wartość jednostki (w walucie wyceny)

kurs Spadek -0,02 PLN Separator_2x20 -0,06 %
18.07.2014 r. | PLN | zmiana dzienna

Stopa zwrotu i ryzyko

STOPA ZWROTU

o1m o12m o36m o60m
fundusz -0,9% 9,0% 17,1% 47,1%
kwartyl 3 kwartyl 2 kwartyl 2 kwartyl 3 kwartyl
pozycja w grupie 8/13 7/13 7/13 7/13

WSKAŹNIKI RYZYKA

IR Odchylenie standardowe Wskaźnik Sharpe'a Najlepszy wynik Najgorszy wynik
fundusz 0,22 2,13% 0,07 5,13% -3,45%

Aktywa funduszu

AKTYWA

Wartość aktywów netto 33 895,7 mln PLN
Saldo nabyć i odkupień 154,2 mln PLN
Dane na dzień: 30.06.2014 r.
Kalendarium
środa
Lipiec

Na skróty

Wybierz firmę:
Wybierz produkt:
lub wpisz nazwę:
Przekonaj klientów że jesteś najlepszy

Polecane narzędzia: Holder - akcjonariat spółek giełdowych Navigator - narzędzie wspierające sprzedaż oraz zarządzanie portfelami funduszy

O firmie | Produkty | Reklama | Relacje inwestorskie | Kontakt | Zasady użytkowania

Copyright © Analizy Online S.A. 2014 | Projekt DEPLUS STUDIO