WYBIERZ PORTFEL UCZESTNIKA MILIONA W PORTFELU

wg nazwiska:
------
------
Antonik Jarosław
Billewicz Marcin
Bogdziewicz Błażej
Buczek Sebastian
Cymcyk Paweł
Dakowicz Adam
Dekarz Jacek
Homiński Paweł
Jaśkiewicz Sylwia
Jawień Aleksander
Kaczorowski Andrzej
Kmiecik Hubert
Kołaczyński Krzysztof
Korab Tomasz
Kozłowski Sobiesław
Lis Rafał
Lorek Rafał
Łaciak Wojciech
Michalski Maciej
Mierzwa Marcin
Mikuć Marek
Nejman Robert
Paszkiewicz Roland
Pawlak Mariusz
Rzeźniczek Jacek
Sawala Piotr
Staniszewski Mariusz
Świętoń Marek
Wiński Marcin
Zaremba Adam
Zatryb Grzegorz
Żuralski Jan
wg firmy:
AgioFunds TFI S.A.
AgioFunds TFI S.A.
Alior Bank S.A.
CDM Pekao S.A.
Caspar Asset Management S.A.
Copernicus Capital TFI S.A.
Credit Value Investments
DM BOŚ S.A.
Dom Maklerski Raiffeisen Bank Polska S.A.
Dom Maklerski W Investments S.A.
Elander Investment Project Sp. z o.o.
Eques Investment TFI S.A.
FAB Consluting S.A.
IFM Global Asset Management Sp. z o.o.
Instytut DNA Rynków
Investors TFI S.A.
KBC TFI S.A.
Lorek, Pawlak i Wspólnicy Sp. z o.o.
MM Prime TFI S.A.
Millennium TFI
Niezależny analityk
Niezależny analityk inwestycyjny
Noble Funds TFI S.A.
Open Finance TFI S.A
Private Wealth Consulting
Quercus TFI S.A.
RDM Wealth Management S.A.
Saturn TFI S.A.
Secus Asset Management S.A.
Skarbiec TFI S.A.
TFI Allianz Polska S.A.
------

Andrzej Kaczorowski

FAB Consluting S.A.
Absolwent SGH w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość. W latach 1995-1996 asystent maklera w Raiffeisen Capital Polska S.A. Następnie do listopada 1997 analityk rynku długu w Ministerstwie Finansów. Do 2001 zatrudniony w Urzędzie Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi. Do 2005 niezależny inwestor giełdowy, a następnie do 2011 roku Dyrektor działu Obligacji i Instrumentów Pochodnych oraz członek Zarządu Investors TFI S.A. Do listopada 2015 r. Członek Zarządu Investors Holding S.A. Członek rad nadzorczych BGI Group AD, DI Investors S.A. oraz spółki odzieżowej "Bytom" S.A. Obecnie Prezes Zarządu FAB Consluting S.A.

 

data przystąpienia do programu: 08.03.2011

data ostatniej zmiany alokacji portfela: 15.01.2016

Zmiana wartości portfela

Aktualny skład portfela

  struktura do
11.01.2016
struktura od
11.01.2016
akcje 3,76% 3,76%
Pixel Kontrakt terminowy na S&P500 (short) 3,76% 3,76%
depozyty / fundusze pieniężne 83,45% 83,45%
Pixel Depozyt (WIBOR 6M+100 pb) 83,45% 83,45%
obligacje skarbowe 12,79% 12,79%
Pixel Kontrakt terminowy na 10-letnie obligacje USA 9,85% 9,85%
Pixel Kontrakt terminowy na 10-letnie obligacje Hiszpanii (pozycja krótka) 2,94% 2,94%
suma 100,00% 100,00%

Historia portfela

ostatnia zmiana portfela struktura
portfela
bieżąca
wartość
portfela
(*) 14.01.2016 akcje Udział: 3,76% Wartość: 65 980,33 PLNobligacje skarbowe Udział: 12,79% Wartość: 224 616,41 PLNdepozyty / fundusze pieniężne Udział: 83,45% Wartość: 1 465 665,52 PLN 1 756 262,26 PLN Strzalka_bez_zmian-01
08.01.2016 akcje Udział: 3,76% Wartość: 65 980,33 PLNobligacje skarbowe Udział: 12,79% Wartość: 224 616,41 PLNdepozyty / fundusze pieniężne Udział: 83,45% Wartość: 1 465 665,52 PLN 1 756 262,26 PLN Strzalka_wzrost-01
30.11.2015 akcje Udział: 7,62% Wartość: 129 643,88 PLNobligacje skarbowe Udział: 12,16% Wartość: 207 070,02 PLNdepozyty / fundusze pieniężne Udział: 80,22% Wartość: 1 365 698,01 PLN 1 702 411,91 PLN Strzalka_spadek-01
10.09.2015 obligacje skarbowe Udział: 14,28% Wartość: 255 891,66 PLNdepozyty / fundusze pieniężne Udział: 85,72% Wartość: 1 536 503,94 PLN 1 792 395,60 PLN Strzalka_wzrost-01
22.07.2015 obligacje skarbowe Udział: 13,66% Wartość: 242 165,01 PLNdepozyty / fundusze pieniężne Udział: 86,34% Wartość: 1 530 653,91 PLN 1 772 818,91 PLN Strzalka_spadek-01
24.04.2015 akcje Udział: 19,54% Wartość: 346 626,15 PLNobligacje skarbowe Udział: 14,28% Wartość: 253 409,53 PLNdepozyty / fundusze pieniężne Udział: 44,26% Wartość: 785 345,27 PLNsurowce Udział: 21,92% Wartość: 388 818,59 PLN 1 774 199,55 PLN Strzalka_wzrost-01
24.02.2015 akcje Udział: 1,58% Wartość: 23 209,09 PLNobligacje skarbowe Udział: 16,73% Wartość: 245 513,67 PLNdepozyty / fundusze pieniężne Udział: 81,69% Wartość: 1 198 860,55 PLN 1 467 583,32 PLN Strzalka_spadek-01
12.11.2014 akcje Udział: 3,92% Wartość: 59 796,90 PLNobligacje skarbowe Udział: 20,15% Wartość: 307 693,44 PLNdepozyty / fundusze pieniężne Udział: 75,93% Wartość: 1 159 338,55 PLN 1 526 828,89 PLN Strzalka_wzrost-01
22.09.2014 akcje Udział: 5,51% Wartość: 83 883,34 PLNobligacje skarbowe Udział: 18,71% Wartość: 284 886,98 PLNdepozyty / fundusze pieniężne Udział: 75,78% Wartość: 1 153 872,98 PLN 1 522 643,30 PLN Strzalka_spadek-01
24.07.2014 akcje Udział: 56,16% Wartość: 858 802,32 PLNdepozyty / fundusze pieniężne Udział: 43,84% Wartość: 670 419,10 PLN 1 529 221,43 PLN Strzalka_wzrost-01
09.05.2014 akcje Udział: 7,80% Wartość: 115 289,39 PLNdepozyty / fundusze pieniężne Udział: 92,20% Wartość: 1 362 988,13 PLN 1 478 277,52 PLN Strzalka_spadek-01
14.03.2014 akcje Udział: 9,74% Wartość: 146 722,51 PLNdepozyty / fundusze pieniężne Udział: 90,26% Wartość: 1 359 068,40 PLN 1 505 790,90 PLN Strzalka_wzrost-01
03.01.2014 akcje Udział: 92,69% Wartość: 1 359 253,85 PLNdepozyty / fundusze pieniężne Udział: 7,31% Wartość: 107 165,98 PLN 1 466 419,83 PLN Strzalka_wzrost-01
22.10.2013 depozyty / fundusze pieniężne Udział: 100,00% Wartość: 1 433 152,32 PLN 1 433 152,32 PLN Strzalka_wzrost-01
19.08.2013 akcje Udział: 15,24% Wartość: 216 951,15 PLNdepozyty / fundusze pieniężne Udział: 83,43% Wartość: 1 187 859,84 PLNsurowce Udział: 1,34% Wartość: 19 053,84 PLN 1 423 864,82 PLN Strzalka_wzrost-01
17.06.2013 akcje Udział: 4,26% Wartość: 60 250,37 PLNdepozyty / fundusze pieniężne Udział: 95,74% Wartość: 1 355 028,04 PLN 1 415 278,40 PLN Strzalka_spadek-01
16.04.2013 depozyty / fundusze pieniężne Udział: 100,00% Wartość: 1 450 407,73 PLN 1 450 407,73 PLN Strzalka_wzrost-01
01.02.2013 akcje Udział: 98,61% Wartość: 1 415 962,90 PLNwaluty Udział: 1,39% Wartość: 19 986,98 PLN 1 435 949,88 PLN Strzalka_wzrost-01
07.12.2012 akcje Udział: 5,59% Wartość: 73 377,44 PLNdepozyty / fundusze pieniężne Udział: 93,50% Wartość: 1 227 190,54 PLNsurowce Udział: 0,91% Wartość: 11 950,22 PLN 1 312 518,19 PLN Strzalka_spadek-01
27.09.2012 akcje Udział: 5,26% Wartość: 70 258,66 PLNdepozyty / fundusze pieniężne Udział: 84,99% Wartość: 1 135 230,23 PLNsurowce Udział: 9,75% Wartość: 130 263,55 PLN 1 335 752,44 PLN Strzalka_wzrost-01
07.08.2012 akcje Udział: 8,24% Wartość: 100 627,79 PLNdepozyty / fundusze pieniężne Udział: 79,82% Wartość: 974 369,28 PLNsurowce Udział: 2,61% Wartość: 31 853,28 PLNwaluty Udział: 9,32% Wartość: 113 827,32 PLN 1 220 677,67 PLN Strzalka_wzrost-01
22.06.2012 akcje Udział: 11,82% Wartość: 138 648,93 PLNdepozyty / fundusze pieniężne Udział: 77,85% Wartość: 913 016,32 PLNwaluty Udział: 10,33% Wartość: 121 101,05 PLN 1 172 766,31 PLN Strzalka_wzrost-01
03.04.2012 akcje Udział: 6,68% Wartość: 73 707,36 PLNdepozyty / fundusze pieniężne Udział: 69,94% Wartość: 772 292,71 PLNwaluty Udział: 23,38% Wartość: 258 156,60 PLN 1 104 156,67 PLN Strzalka_wzrost-01
15.02.2012 akcje Udział: 2,36% Wartość: 25 815,13 PLNdepozyty / fundusze pieniężne Udział: 21,43% Wartość: 234 080,25 PLNwaluty Udział: 76,21% Wartość: 832 626,02 PLN 1 092 521,40 PLN Strzalka_spadek-01
09.12.2011 akcje Udział: 54,58% Wartość: 612 098,82 PLNdepozyty / fundusze pieniężne Udział: 37,02% Wartość: 415 141,10 PLNsurowce Udział: 8,41% Wartość: 94 288,24 PLN 1 121 528,16 PLN Strzalka_wzrost-01
06.10.2011 akcje Udział: 27,21% Wartość: 297 175,09 PLNdepozyty / fundusze pieniężne Udział: 66,74% Wartość: 728 810,74 PLNsurowce Udział: 6,05% Wartość: 66 071,41 PLN 1 092 057,25 PLN Strzalka_wzrost-01
15.07.2011 akcje Udział: 53,57% Wartość: 542 777,26 PLNdepozyty / fundusze pieniężne Udział: 44,61% Wartość: 452 036,05 PLNsurowce Udział: 1,82% Wartość: 18 465,20 PLN 1 013 278,51 PLN Strzalka_wzrost-01
12.05.2011 akcje Udział: 39,82% Wartość: 397 466,95 PLNdepozyty / fundusze pieniężne Udział: 60,18% Wartość: 600 671,50 PLN 998 138,45 PLN Strzalka_spadek-01
08.03.2011 akcje Udział: 40,38% Wartość: 403 800,00 PLNdepozyty / fundusze pieniężne Udział: 59,62% Wartość: 596 200,00 PLN 1 000 000,00 PLN Strzalka_bez_zmian-01
Legenda_portfel_uczestnika_mwp_v2

(*) propozycja struktury portfela na najbliższy okres

Rozmowy z uczestnikiem

zobacz pozostałe komentarze »

Copyright © Analizy Online S.A. 2016

↑ na górę