PARTNER SERWISU

UniKorona Pieniężny
UniFundusze FIO PAR

Wyniki

Stopy zwrotu

Na ostatni dzień miesiąca - 31.01.2015
o1m o3m o6m o12m o24m o36m o48m o60m o120m
St. zwrotu 0.61% 0.88% 1.78% 4.49% 8.73% 14.94% 20.69% 26.76% 64.05%
Śr. dla grupy 0.47% 0.68% 1.55% 3.57% 6.69% 12.35% 17.55% 22.48% 49.45%
Pozycja w grupie 8/47 8/47 14/46 4/41 5/33 6/28 6/26 5/23 1/12
Kwartyl 1/4 1/4 2/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4
Miesięczna
05.2014 06.2014 07.2014 08.2014 09.2014 10.2014 11.2014 12.2014 01.2015
St. zwrotu 0.67% 0.33% 0.37% 0.38% 0.28% 0.23% 0.37% -0.10% 0.61%
Śr. dla grupy 0.40% 0.30% 0.28% 0.34% 0.26% 0.25% 0.19% 0.03% 0.47%
Pozycja w grupie 4/44 14/44 6/44 17/47 23/48 26/48 6/48 39/48 8/47
Kwartyl 1/4 2/4 1/4 2/4 2/4 3/4 1/4 4/4 1/4
Roczna
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
St. zwrotu 3.67% 3.81% 5.18% 8.13% 5.61% 4.38% 6.20% 4.55% 4.00%
Śr. dla grupy 3.57% 3.39% 4.06% 4.45% 4.65% 4.19% 5.67% 3.22% 3.17%
Pozycja w grupie 6/20 4/21 5/23 1/27 9/25 13/27 8/28 7/34 6/42
Kwartyl 2/4 1/4 1/4 1/4 2/4 2/4 2/4 1/4 1/4

Copyright © Analizy Online S.A. 2015

↑ na górę