UniKorona Pieniężny
UniFundusze FIO PAR

Wyniki

Stopy zwrotu

na ostatni dzień miesiąca - 31.10.2015
1m 3m 6m 12m 24m 36m 48m 60m 120m
stopy zwrotu 0.42% 0.26% 0.27% 1.94% 6.36% 13.20% 17.36% 22.93% 59.51%
średnia dla grupy 0.29% 0.24% 0.51% 1.53% 4.98% 9.33% 14.79% 19.51% 45.57%
pozycja w grupie 9/48 25/48 37/47 12/47 8/37 4/30 6/28 7/27 2/15
kwartyl 1/4 3/4 4/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4
miesięczne
02.2015 03.2015 04.2015 05.2015 06.2015 07.2015 08.2015 09.2015 10.2015
stopy zwrotu 0.38% 0.30% 0.09% 0.00% -0.17% 0.17% 0.02% -0.18% 0.42%
średnia dla grupy 0.12% 0.22% -0.01% 0.04% -0.01% 0.23% 0.01% -0.05% 0.29%
pozycja w grupie 5/48 9/48 12/48 30/48 43/48 35/48 23/48 45/48 9/48
kwartyl 1/4 1/4 1/4 3/4 4/4 3/4 2/4 4/4 1/4
roczne
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
stopy zwrotu 3.67% 3.81% 5.18% 8.13% 5.61% 4.38% 6.20% 4.55% 4.00%
średnia dla grupy 3.57% 3.39% 4.06% 4.45% 4.65% 4.19% 5.67% 3.22% 3.17%
pozycja w grupie 7/20 5/21 6/23 1/27 9/25 13/27 9/29 7/35 7/43
kwartyl 2/4 1/4 1/4 1/4 2/4 2/4 2/4 1/4 1/4

Copyright © Analizy Online S.A. 2015

↑ na górę