UniKorona Pieniężny
UniFundusze FIO PAR

Wyniki

Stopy zwrotu

na ostatni dzień miesiąca - 30.06.2015
1m 3m 6m 12m 24m 36m 48m 60m 120m
stopy zwrotu 2.78% 8.26% 14.00% 18.30% 25.13% 61.11%
średnia dla grupy 2.20% 6.01% 10.71% 15.70% 20.60% 46.73%
pozycja w grupie 12/44 5/34 5/31 7/28 5/25 2/14
kwartyl 2/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4
miesięczne
09.2014 10.2014 11.2014 12.2014 01.2015 02.2015 03.2015 04.2015 05.2015
stopy zwrotu 0.28% 0.23% 0.37% -0.10% 0.61% 0.38% 0.30% 0.09% 0.00%
średnia dla grupy 0.26% 0.25% 0.19% 0.03% 0.47% 0.12% 0.22% -0.01% 0.04%
pozycja w grupie 24/49 27/49 6/49 40/49 9/48 5/48 9/48 12/48 30/48
kwartyl 2/4 3/4 1/4 4/4 1/4 1/4 1/4 1/4 3/4
roczne
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
stopy zwrotu 3.67% 3.81% 5.18% 8.13% 5.61% 4.38% 6.20% 4.55% 4.00%
średnia dla grupy 3.57% 3.39% 4.06% 4.45% 4.65% 4.19% 5.67% 3.22% 3.17%
pozycja w grupie 7/20 5/21 6/23 1/27 9/25 13/27 9/29 7/35 7/43
kwartyl 2/4 1/4 1/4 1/4 2/4 2/4 2/4 1/4 1/4

Copyright © Analizy Online S.A. 2015

↑ na górę