UniKorona Pieniężny
UniFundusze FIO PAR

Wyniki

Stopy zwrotu

na ostatni dzień miesiąca - 30.09.2015
1m 3m 6m 12m 24m 36m 48m 60m 120m
stopy zwrotu -0.18% 0.01% -0.06% 1.75% 6.37% 11.13% 17.82% 23.05% 59.27%
średnia dla grupy -0.05% 0.19% 0.21% 1.50% 5.06% 9.53% 14.88% 19.53% 45.46%
pozycja w grupie 45/48 40/48 33/47 19/47 8/36 7/30 6/28 5/26 2/15
kwartyl 4/4 4/4 3/4 2/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4
miesięczne
01.2015 02.2015 03.2015 04.2015 05.2015 06.2015 07.2015 08.2015 09.2015
stopy zwrotu 0.61% 0.38% 0.30% 0.09% 0.00% -0.17% 0.17% 0.02% -0.18%
średnia dla grupy 0.47% 0.12% 0.22% -0.01% 0.04% -0.01% 0.23% 0.01% -0.05%
pozycja w grupie 9/48 5/48 9/48 12/48 30/48 43/48 35/48 23/48 45/48
kwartyl 1/4 1/4 1/4 1/4 3/4 4/4 3/4 2/4 4/4
roczne
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
stopy zwrotu 3.67% 3.81% 5.18% 8.13% 5.61% 4.38% 6.20% 4.55% 4.00%
średnia dla grupy 3.57% 3.39% 4.06% 4.45% 4.65% 4.19% 5.67% 3.22% 3.17%
pozycja w grupie 7/20 5/21 6/23 1/27 9/25 13/27 9/29 7/35 7/43
kwartyl 2/4 1/4 1/4 1/4 2/4 2/4 2/4 1/4 1/4

Copyright © Analizy Online S.A. 2015

↑ na górę