PARTNER SERWISU

UniKorona Pieniężny
UniFundusze FIO PAR

Wyniki

Stopy zwrotu

Na ostatni dzień miesiąca - 31.12.2014
o1m o3m o6m o12m o24m o36m o48m o60m o120m
St. zwrotu -0.10% 0.50% 1.54% 4.00% 8.73% 15.48% 20.53% 27.29% 63.55%
Śr. dla grupy 0.03% 0.47% 1.36% 3.17% 6.50% 12.53% 17.25% 22.71% 49.40%
Pozycja w grupie 39/48 19/48 12/44 6/42 7/34 5/28 6/26 4/23 1/12
Kwartyl 4/4 2/4 2/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4
Miesięczna
04.2014 05.2014 06.2014 07.2014 08.2014 09.2014 10.2014 11.2014 12.2014
St. zwrotu 0.51% 0.67% 0.33% 0.37% 0.38% 0.28% 0.23% 0.37% -0.10%
Śr. dla grupy 0.35% 0.40% 0.30% 0.28% 0.34% 0.26% 0.25% 0.19% 0.03%
Pozycja w grupie 4/43 4/44 14/44 6/44 17/47 23/48 26/48 6/48 39/48
Kwartyl 1/4 1/4 2/4 1/4 2/4 2/4 3/4 1/4 4/4
Roczna
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
St. zwrotu 3.67% 3.81% 5.18% 8.13% 5.61% 4.38% 6.20% 4.55% 4.00%
Śr. dla grupy 3.57% 3.39% 4.06% 4.45% 4.65% 4.19% 5.67% 3.22% 3.17%
Pozycja w grupie 6/20 4/21 5/23 1/27 9/25 13/27 8/28 7/34 6/42
Kwartyl 2/4 1/4 1/4 1/4 2/4 2/4 2/4 1/4 1/4

Copyright © Analizy Online S.A. 2015

↑ na górę