UniKorona Pieniężny
UniFundusze FIO PAR

Wyniki

Stopy zwrotu

na ostatni dzień miesiąca - 31.01.2016
1m 3m 6m 12m 24m 36m 48m 60m 120m
stopy zwrotu -0.10% -0.16% 0.10% 0.89% 5.41% 9.69% 15.96% 21.76% 57.68%
średnia dla grupy -0.11% -0.04% 0.21% 0.81% 4.41% 7.55% 13.26% 18.50% 44.12%
pozycja w grupie 38/42 39/42 37/42 27/41 8/35 4/29 6/27 6/26 3/16
kwartyl 4/4 4/4 4/4 3/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4
miesięczne
05.2015 06.2015 07.2015 08.2015 09.2015 10.2015 11.2015 12.2015 01.2016
stopy zwrotu 0.00% -0.17% 0.17% 0.02% -0.18% 0.42% 0.26% -0.32% -0.10%
średnia dla grupy 0.04% -0.01% 0.23% 0.01% -0.05% 0.29% -0.02% 0.10% -0.11%
pozycja w grupie 25/43 38/43 32/43 18/43 40/43 8/43 4/43 41/43 38/42
kwartyl 3/4 4/4 3/4 2/4 4/4 1/4 1/4 4/4 4/4
roczne
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
stopy zwrotu 3.81% 5.18% 8.13% 5.61% 4.38% 6.20% 4.55% 4.00% 1.60%
średnia dla grupy 3.39% 4.06% 4.45% 4.65% 4.19% 5.67% 3.22% 3.17% 1.39%
pozycja w grupie 5/21 6/23 1/27 9/25 13/27 9/29 5/33 6/38 16/42
kwartyl 1/4 1/4 1/4 2/4 2/4 2/4 1/4 1/4 2/4

Copyright © Analizy Online S.A. 2016

↑ na górę