UniKorona Pieniężny
UniFundusze FIO PAR

Wyniki

Stopy zwrotu

na ostatni dzień miesiąca - 31.08.2015
1m 3m 6m 12m 24m 36m 48m 60m 120m
stopy zwrotu 0.02% 0.03% 0.42% 2.22% 6.90% 11.81% 17.93% 23.83% 60.08%
średnia dla grupy 0.01% 0.23% 0.49% 1.82% 5.32% 9.90% 15.30% 19.94% 46.04%
pozycja w grupie 23/48 37/47 26/47 15/47 6/35 6/30 6/28 5/26 2/15
kwartyl 2/4 4/4 3/4 2/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4
miesięczne
12.2014 01.2015 02.2015 03.2015 04.2015 05.2015 06.2015 07.2015 08.2015
stopy zwrotu -0.10% 0.61% 0.38% 0.30% 0.09% 0.00% -0.17% 0.17% 0.02%
średnia dla grupy 0.03% 0.47% 0.12% 0.22% -0.01% 0.04% -0.01% 0.23% 0.01%
pozycja w grupie 40/49 9/48 5/48 9/48 12/48 30/48 43/48 35/48 23/48
kwartyl 4/4 1/4 1/4 1/4 1/4 3/4 4/4 3/4 2/4
roczne
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
stopy zwrotu 3.67% 3.81% 5.18% 8.13% 5.61% 4.38% 6.20% 4.55% 4.00%
średnia dla grupy 3.57% 3.39% 4.06% 4.45% 4.65% 4.19% 5.67% 3.22% 3.17%
pozycja w grupie 7/20 5/21 6/23 1/27 9/25 13/27 9/29 7/35 7/43
kwartyl 2/4 1/4 1/4 1/4 2/4 2/4 2/4 1/4 1/4

Copyright © Analizy Online S.A. 2015

↑ na górę