Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego
Pioneer FIO PAR

Wyniki

Stopy zwrotu

na ostatni dzień miesiąca - 30.11.2015
1m 3m 6m 12m 24m 36m 48m 60m 120m
stopy zwrotu -0.32% 0.00% -5.61% 1.84% -4.85% 33.24% 47.65% -18.02% -13.66%
średnia dla grupy -1.14% -0.54% -4.31% 4.98% -3.65% 35.44% 51.91% 16.35% 87.43%
pozycja w grupie 7/23 8/23 17/23 17/22 13/20 11/20 10/17 16/16 3/3
kwartyl 2/4 2/4 3/4 4/4 3/4 3/4 3/4 4/4
miesięczne
03.2015 04.2015 05.2015 06.2015 07.2015 08.2015 09.2015 10.2015 11.2015
stopy zwrotu 1.58% 3.21% 0.20% -4.81% 2.95% -3.68% -2.87% 3.28% -0.32%
średnia dla grupy 2.18% 2.52% 0.47% -4.40% 3.99% -3.23% -2.45% 3.13% -1.14%
pozycja w grupie 20/23 7/24 16/24 16/23 20/23 14/23 18/23 10/23 7/23
kwartyl 4/4 2/4 3/4 3/4 4/4 3/4 4/4 2/4 2/4
roczne
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
stopy zwrotu 62.79% 6.99% -63.04% 46.58% 8.88% -46.35% 15.52% 31.99% -5.77%
średnia dla grupy 78.91% 18.69% -56.75% 42.59% 18.82% -27.06% 17.15% 31.14% -6.99%
pozycja w grupie 3/3 8/8 12/15 7/16 15/16 18/18 13/19 10/21 11/21
kwartyl 4/4 4/4 2/4 4/4 4/4 3/4 2/4 3/4

Copyright © Analizy Online S.A. 2015

↑ na górę