PARTNER SERWISU

Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego
Pioneer FIO PAR

Wyniki

Stopy zwrotu

Na ostatni dzień miesiąca - 31.12.2014
o1m o3m o6m o12m o24m o36m o48m o60m o120m
St. zwrotu -2.92% -5.57% -4.06% -5.77% 24.38% 43.68% -22.92% -16.07%
Śr. dla grupy -2.79% -5.26% -3.20% -6.99% 21.97% 42.90% 4.23% 23.84%
Pozycja w grupie 17/23 15/22 16/22 11/21 8/21 10/18 17/17 15/15
Kwartyl 3/4 3/4 3/4 3/4 2/4 3/4 4/4 4/4
Miesięczna
04.2014 05.2014 06.2014 07.2014 08.2014 09.2014 10.2014 11.2014 12.2014
St. zwrotu -1.04% -0.52% -1.27% -5.13% 1.58% 5.43% -2.63% -0.11% -2.92%
Śr. dla grupy -2.51% -0.04% -1.60% -4.90% 1.61% 5.73% -2.12% -0.44% -2.79%
Pozycja w grupie 5/22 14/22 9/22 12/22 12/22 16/22 16/22 11/22 17/23
Kwartyl 1/4 3/4 2/4 3/4 3/4 3/4 3/4 2/4 3/4
Roczna
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
St. zwrotu 62.79% 6.99% -63.04% 46.58% 8.88% -46.35% 15.52% 31.99% -5.77%
Śr. dla grupy 78.91% 18.69% -56.75% 42.59% 18.82% -27.06% 17.15% 31.14% -6.99%
Pozycja w grupie 3/3 8/8 12/15 7/16 15/16 18/18 13/19 10/21 11/21
Kwartyl 4/4 4/4 2/4 4/4 4/4 3/4 2/4 3/4

Copyright © Analizy Online S.A. 2015

↑ na górę