PARTNER SERWISU

Pioneer Pieniężny
Pioneer FIO PAR

Wyniki

Stopy zwrotu

Na ostatni dzień miesiąca - 31.01.2015
o1m o3m o6m o12m o24m o36m o48m o60m o120m
St. zwrotu 0.27% 0.46% 1.19% 2.53% 5.09% 9.64% 14.73% 19.21% 45.29%
Śr. dla grupy 0.47% 0.68% 1.55% 3.57% 6.69% 12.35% 17.55% 22.48% 49.45%
Pozycja w grupie 41/47 40/47 38/46 36/41 24/33 24/28 20/26 15/23 9/12
Kwartyl 4/4 4/4 4/4 4/4 3/4 4/4 4/4 3/4 3/4
Miesięczna
05.2014 06.2014 07.2014 08.2014 09.2014 10.2014 11.2014 12.2014 01.2015
St. zwrotu 0.22% 0.23% 0.18% 0.26% 0.23% 0.23% 0.15% 0.05% 0.27%
Śr. dla grupy 0.40% 0.30% 0.28% 0.34% 0.26% 0.25% 0.19% 0.03% 0.47%
Pozycja w grupie 42/44 34/44 38/44 39/47 37/48 27/48 27/48 18/48 41/47
Kwartyl 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 3/4 3/4 2/4 4/4
Roczna
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
St. zwrotu 3.25% 3.55% 1.50% 6.77% 4.46% 4.34% 4.47% 2.77% 2.34%
Śr. dla grupy 3.57% 3.39% 4.06% 4.45% 4.65% 4.19% 5.67% 3.22% 3.17%
Pozycja w grupie 16/20 9/21 22/23 6/27 16/25 14/27 25/28 16/34 34/42
Kwartyl 4/4 2/4 4/4 1/4 3/4 2/4 4/4 2/4 4/4

Copyright © Analizy Online S.A. 2015

↑ na górę