Pioneer Pieniężny
Pioneer FIO PAR

Wyniki

Stopy zwrotu

na ostatni dzień miesiąca - 30.04.2015
1m 3m 6m 12m 24m 36m 48m 60m 120m
stopy zwrotu 0.03% 0.29% 0.75% 2.12% 4.40% 8.63% 13.93% 18.20% 43.77%
średnia dla grupy -0.01% 0.33% 1.01% 2.89% 5.76% 11.25% 16.76% 21.11% 47.89%
pozycja w grupie 23/47 25/47 32/47 36/43 24/33 25/29 21/27 15/23 10/13
kwartyl 2/4 3/4 3/4 4/4 3/4 4/4 4/4 3/4 4/4
miesięczne
08.2014 09.2014 10.2014 11.2014 12.2014 01.2015 02.2015 03.2015 04.2015
stopy zwrotu 0.26% 0.23% 0.23% 0.15% 0.05% 0.27% 0.12% 0.14% 0.03%
średnia dla grupy 0.34% 0.26% 0.25% 0.19% 0.03% 0.47% 0.12% 0.22% -0.01%
pozycja w grupie 39/47 37/48 27/48 27/48 18/48 41/47 21/47 37/47 23/47
kwartyl 4/4 4/4 3/4 3/4 2/4 4/4 2/4 4/4 2/4
roczne
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
stopy zwrotu 3.25% 3.55% 1.50% 6.77% 4.46% 4.34% 4.47% 2.77% 2.34%
średnia dla grupy 3.57% 3.39% 4.06% 4.45% 4.65% 4.19% 5.67% 3.22% 3.17%
pozycja w grupie 15/20 9/21 21/23 6/27 15/25 13/27 25/28 16/34 34/42
kwartyl 4/4 2/4 4/4 1/4 3/4 2/4 4/4 2/4 4/4

Copyright © Analizy Online S.A. 2015

↑ na górę