Pioneer Pieniężny
Pioneer FIO PAR

Wyniki

Stopy zwrotu

na ostatni dzień miesiąca - 31.01.2016
1m 3m 6m 12m 24m 36m 48m 60m 120m
stopy zwrotu -0.04% 0.07% 0.34% 0.78% 3.33% 5.91% 10.50% 15.63% 39.89%
średnia dla grupy -0.11% -0.04% 0.21% 0.81% 4.41% 7.55% 13.26% 18.50% 44.12%
pozycja w grupie 31/42 33/42 30/42 29/41 30/35 23/29 23/27 21/26 15/16
kwartyl 3/4 4/4 3/4 3/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4
miesięczne
05.2015 06.2015 07.2015 08.2015 09.2015 10.2015 11.2015 12.2015 01.2016
stopy zwrotu 0.01% -0.02% 0.17% 0.11% 0.04% 0.12% 0.09% 0.02% -0.04%
średnia dla grupy 0.04% -0.01% 0.23% 0.01% -0.05% 0.29% -0.02% 0.10% -0.11%
pozycja w grupie 24/43 23/43 34/43 6/43 8/43 39/43 19/43 31/43 31/42
kwartyl 3/4 3/4 4/4 1/4 1/4 4/4 2/4 3/4 3/4
roczne
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
stopy zwrotu 3.55% 1.50% 6.77% 4.46% 4.34% 4.47% 2.77% 2.34% 1.09%
średnia dla grupy 3.39% 4.06% 4.45% 4.65% 4.19% 5.67% 3.22% 3.17% 1.39%
pozycja w grupie 10/21 22/23 6/27 16/25 14/27 26/29 15/33 30/38 31/42
kwartyl 2/4 4/4 1/4 3/4 2/4 4/4 2/4 4/4 3/4

Copyright © Analizy Online S.A. 2016

↑ na górę