Pioneer Pieniężny
Pioneer FIO PAR

Wyniki

Stopy zwrotu

na ostatni dzień miesiąca - 30.09.2015
1m 3m 6m 12m 24m 36m 48m 60m 120m
stopy zwrotu 0.04% 0.31% 0.32% 1.28% 3.67% 7.50% 12.02% 16.73% 41.26%
średnia dla grupy -0.05% 0.19% 0.21% 1.50% 5.06% 9.53% 14.88% 19.53% 45.46%
pozycja w grupie 12/48 16/48 21/47 27/47 30/36 21/30 23/28 19/26 12/15
kwartyl 1/4 2/4 2/4 3/4 4/4 3/4 4/4 3/4 4/4
miesięczne
01.2015 02.2015 03.2015 04.2015 05.2015 06.2015 07.2015 08.2015 09.2015
stopy zwrotu 0.27% 0.12% 0.14% 0.03% 0.01% -0.02% 0.17% 0.11% 0.04%
średnia dla grupy 0.47% 0.12% 0.22% -0.01% 0.04% -0.01% 0.23% 0.01% -0.05%
pozycja w grupie 42/48 22/48 38/48 23/48 29/48 28/48 38/48 9/48 12/48
kwartyl 4/4 2/4 4/4 2/4 3/4 3/4 4/4 1/4 1/4
roczne
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
stopy zwrotu 3.25% 3.55% 1.50% 6.77% 4.46% 4.34% 4.47% 2.77% 2.34%
średnia dla grupy 3.57% 3.39% 4.06% 4.45% 4.65% 4.19% 5.67% 3.22% 3.17%
pozycja w grupie 16/20 10/21 22/23 6/27 16/25 14/27 26/29 17/35 35/43
kwartyl 4/4 2/4 4/4 1/4 3/4 2/4 4/4 2/4 4/4

Copyright © Analizy Online S.A. 2015

↑ na górę