PARTNER SERWISU

Pioneer Akcji Polskich
Pioneer FIO PAR

Wyniki

Stopy zwrotu

na ostatni dzień miesiąca - 30.04.2015
1m 3m 6m 12m 24m 36m 48m 60m 120m
stopy zwrotu 1.50% 4.51% 0.62% 1.50% 13.41% 15.08% -30.41% -29.58% -17.85%
średnia dla grupy 3.42% 7.85% 5.94% 6.58% 23.14% 28.62% 2.83% 15.49% 84.47%
pozycja w grupie 55/58 55/58 57/58 48/58 48/52 43/46 40/40 35/35 19/19
kwartyl 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4
miesięczne
08.2014 09.2014 10.2014 11.2014 12.2014 01.2015 02.2015 03.2015 04.2015
stopy zwrotu 2.77% 5.35% -1.75% -1.28% -3.43% 1.00% 2.10% 0.84% 1.50%
średnia dla grupy 2.76% 4.56% -1.77% -0.57% -3.25% 2.12% 2.58% 1.66% 3.42%
pozycja w grupie 37/59 16/59 30/59 46/59 38/59 51/58 42/58 51/58 55/58
kwartyl 3/4 2/4 2/4 4/4 3/4 4/4 3/4 4/4 4/4
roczne
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
stopy zwrotu 33.57% 6.38% -58.28% 41.70% 8.74% -43.00% 15.91% 6.21% -6.26%
średnia dla grupy 42.35% 12.41% -49.80% 40.10% 18.99% -23.22% 17.73% 11.17% -3.89%
pozycja w grupie 18/21 19/26 30/33 16/35 34/35 42/42 35/46 37/54 42/57
kwartyl 4/4 3/4 4/4 2/4 4/4 4/4 4/4 3/4 3/4

Copyright © Analizy Online S.A. 2015

↑ na górę