Pioneer Akcji Polskich
Pioneer FIO PAR

Wyniki

Stopy zwrotu

na ostatni dzień miesiąca - 31.01.2016
1m 3m 6m 12m 24m 36m 48m 60m 120m
stopy zwrotu -5.41% -10.79% -18.73% -21.24% -24.27% -20.60% -16.17% -46.78% -54.44%
średnia dla grupy -5.34% -10.80% -14.82% -13.03% -13.84% -5.32% 2.62% -13.59% 7.89%
pozycja w grupie 32/60 33/59 51/59 54/57 50/55 45/50 40/42 38/38 18/18
kwartyl 3/4 3/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4
miesięczne
05.2015 06.2015 07.2015 08.2015 09.2015 10.2015 11.2015 12.2015 01.2016
stopy zwrotu -0.82% -4.97% -1.61% -6.69% -3.04% 0.69% -2.92% -2.85% -5.41%
średnia dla grupy -0.95% -4.37% -0.06% -3.54% -2.78% 1.83% -3.18% -2.68% -5.34%
pozycja w grupie 23/59 45/59 55/60 57/60 32/59 50/59 26/59 36/60 32/60
kwartyl 2/4 4/4 4/4 4/4 3/4 4/4 2/4 3/4 3/4
roczne
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
stopy zwrotu 6.38% -58.28% 41.70% 8.74% -43.00% 15.91% 6.21% -6.26% -15.91%
średnia dla grupy 12.41% -49.80% 40.10% 18.99% -23.22% 17.73% 11.17% -3.89% -6.18%
pozycja w grupie 19/26 30/33 16/35 34/35 42/42 35/46 37/54 42/57 53/56
kwartyl 3/4 4/4 2/4 4/4 4/4 4/4 3/4 3/4 4/4

Copyright © Analizy Online S.A. 2016

↑ na górę