Pioneer Akcji Polskich
Pioneer FIO PAR

Wyniki

Stopy zwrotu

na ostatni dzień miesiąca - 31.10.2015
1m 3m 6m 12m 24m 36m 48m 60m 120m
stopy zwrotu 0.69% -8.90% -15.52% -15.00% -19.49% -4.77% -10.68% -40.77% -41.28%
średnia dla grupy 1.83% -4.50% -9.59% -4.22% -7.77% 14.51% 14.74% -0.74% 40.81%
pozycja w grupie 50/59 58/59 54/57 54/56 48/52 45/47 39/41 36/36 18/18
kwartyl 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4
miesięczne
02.2015 03.2015 04.2015 05.2015 06.2015 07.2015 08.2015 09.2015 10.2015
stopy zwrotu 2.10% 0.84% 1.50% -0.82% -4.97% -1.61% -6.69% -3.04% 0.69%
średnia dla grupy 2.58% 1.66% 3.42% -0.95% -4.37% -0.06% -3.54% -2.78% 1.83%
pozycja w grupie 43/59 52/59 55/59 23/59 45/59 55/60 57/60 32/59 50/59
kwartyl 3/4 4/4 4/4 2/4 4/4 4/4 4/4 3/4 4/4
roczne
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
stopy zwrotu 33.57% 6.38% -58.28% 41.70% 8.74% -43.00% 15.91% 6.21% -6.26%
średnia dla grupy 42.35% 12.41% -49.80% 40.10% 18.99% -23.22% 17.73% 11.17% -3.89%
pozycja w grupie 18/21 19/26 30/33 16/35 34/35 42/42 35/46 37/54 42/57
kwartyl 4/4 3/4 4/4 2/4 4/4 4/4 4/4 3/4 3/4

Copyright © Analizy Online S.A. 2015

↑ na górę