NN Akcji
NN Parasol FIO PAR

Wyniki

Stopy zwrotu

na ostatni dzień miesiąca - 31.01.2016
1m 3m 6m 12m 24m 36m 48m 60m 120m
stopy zwrotu -4.13% -10.42% -13.81% -11.58% -6.24% -2.05% 14.02% -8.23% -0.20%
średnia dla grupy -5.34% -10.80% -14.82% -13.03% -13.84% -5.32% 2.62% -13.59% 7.89%
pozycja w grupie 10/60 29/59 22/59 21/57 10/55 18/50 10/42 12/38 6/18
kwartyl 1/4 2/4 2/4 2/4 1/4 2/4 1/4 2/4 2/4
miesięczne
05.2015 06.2015 07.2015 08.2015 09.2015 10.2015 11.2015 12.2015 01.2016
stopy zwrotu -0.52% -3.44% -0.20% -2.84% -3.06% 2.15% -4.35% -2.32% -4.13%
średnia dla grupy -0.95% -4.37% -0.06% -3.54% -2.78% 1.83% -3.18% -2.68% -5.34%
pozycja w grupie 14/59 14/59 34/60 15/60 35/59 24/59 48/59 22/60 10/60
kwartyl 1/4 1/4 3/4 1/4 3/4 2/4 4/4 2/4 1/4
roczne
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
stopy zwrotu 4.47% -49.98% 34.00% 16.52% -25.70% 26.11% 5.91% 1.55% -5.35%
średnia dla grupy 12.41% -49.80% 40.10% 18.99% -23.22% 17.73% 11.17% -3.89% -6.18%
pozycja w grupie 23/26 19/33 21/35 20/35 30/42 4/46 41/54 9/57 21/56
kwartyl 4/4 3/4 3/4 3/4 3/4 1/4 4/4 1/4 2/4

Copyright © Analizy Online S.A. 2016

↑ na górę