Inventum Obligacji (w likwidacji)
Inventum Parasol FIO PAR

Wyniki

Stopy zwrotu

miesięczne
04.2014 05.2014 06.2014 07.2014 08.2014 09.2014 10.2014 11.2014 12.2014
stopy zwrotu 2.10% 2.29% 2.00% 0.18% 0.55% -0.30% 0.33% -2.14% 0.35%
średnia dla grupy 0.74% 0.95% 0.75% 0.35% 0.84% 0.42% 1.12% 0.36% -0.24%
pozycja w grupie 1/39 1/40 1/40 34/39 27/38 38/38 35/38 38/38 5/38
kwartyl 1/4 1/4 1/4 4/4 3/4 4/4 4/4 4/4 1/4
roczne
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
stopy zwrotu 3.59% 0.95% 7.72% 21.22% 7.40% 6.15% -6.48% 2.99% 10.16%
średnia dla grupy 4.06% 1.95% 7.98% 6.23% 6.14% 4.76% 10.33% 1.97% 6.57%
pozycja w grupie 12/18 13/17 12/21 1/22 5/21 7/21 27/27 9/32 4/36
kwartyl 3/4 3/4 3/4 1/4 1/4 2/4 4/4 2/4 1/4

Copyright © Analizy Online S.A. 2015

↑ na górę