Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych
Aviva Investors FIO PAR

Wyniki

Stopy zwrotu

na ostatni dzień miesiąca - 31.10.2015
1m 3m 6m 12m 24m 36m 48m 60m 120m
stopy zwrotu 0.63% 0.48% 0.22% 2.49% 6.38% 12.74%
średnia dla grupy 0.48% 0.46% 0.74% 1.82% 5.07% 9.69%
pozycja w grupie 3/19 11/19 14/19 10/19 8/14 7/11
kwartyl 1/4 3/4 3/4 2/4 3/4 3/4
miesięczne
02.2015 03.2015 04.2015 05.2015 06.2015 07.2015 08.2015 09.2015 10.2015
stopy zwrotu 0.63% 0.46% 0.55% -0.03% -0.35% 0.13% 0.07% -0.22% 0.63%
średnia dla grupy 0.39% 0.34% 0.18% 0.06% -0.05% 0.27% 0.04% -0.06% 0.48%
pozycja w grupie 5/20 4/20 2/20 18/20 14/19 16/19 11/19 15/19 3/19
kwartyl 1/4 1/4 1/4 4/4 3/4 4/4 3/4 4/4 1/4
roczne
2012 2013 2014
stopy zwrotu 9.37% 5.37% 3.16%
średnia dla grupy 4.48% 3.76% 2.44%
pozycja w grupie 3/9 4/14 13/15
kwartyl 1/4 1/4 4/4

Copyright © Analizy Online S.A. 2015

↑ na górę