Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych
Aviva Investors FIO PAR

Wyniki

Stopy zwrotu

na ostatni dzień miesiąca - 30.06.2015
1m 3m 6m 12m 24m 36m 48m 60m 120m
stopy zwrotu -0.35% 0.17% 1.74% 2.07% 8.28% 16.35%
średnia dla grupy -0.05% 0.19% 1.29% 2.10% 6.31% 9.19%
pozycja w grupie 14/19 13/19 7/19 12/15 5/12 4/9
kwartyl 3/4 3/4 2/4 4/4 2/4 2/4
miesięczne
10.2014 11.2014 12.2014 01.2015 02.2015 03.2015 04.2015 05.2015 06.2015
stopy zwrotu 0.19% 0.36% -0.23% 0.47% 0.63% 0.46% 0.55% -0.03% -0.35%
średnia dla grupy 0.27% 0.31% -0.52% 0.36% 0.39% 0.34% 0.18% 0.06% -0.05%
pozycja w grupie 14/20 12/20 18/20 6/20 5/20 4/20 2/20 18/20 14/19
kwartyl 3/4 3/4 4/4 2/4 1/4 1/4 1/4 4/4 3/4
roczne
2012 2013 2014
stopy zwrotu 9.37% 5.37% 3.16%
średnia dla grupy 4.48% 3.76% 2.44%
pozycja w grupie 3/9 4/14 13/15
kwartyl 1/4 1/4 4/4

Copyright © Analizy Online S.A. 2015

↑ na górę