PARTNER SERWISU

Na skróty

Wybierz firmę:
Wybierz produkt:
Wybierz grupę
lub wpisz nazwę:
QUERCUS Agresywny (Parasolowy SFIO)
Segment: Grupa: Typ:
akcji polskich uniwersalne inne

Informacje o funduszu

PODSTAWOWE INFORMACJE

Towarzystwo:QUERCUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Zarządzający aktywami:Sebastian Buczek (od 03-2008)
Bartłomiej Cendecki (od 04-2012)
Zasięg geograficzny inwestycji:Polska
Fundusz kierowany do:bez ograniczeń
Data startu :28.03.2008 r.
Pierwsza wpłata:20 000 PLN
Następna wpłata:1 PLN
Waluta wyceny:PLN
Częstotliwość wyceny:każdy dzień roboczy GPW

DEKLAROWANY BENCHMARK I POLITYKA INWESTYCYJNA

Deklarowany benchmark:100% WIG
Deklarowana
polityka:
W instrumenty akcyjne inwestuje od 50% do 100%, w tym akcje nabywane w ramach pre-IPO - od 0% do 10%). Do 50% portfela inwestycyjnego może inwestować w zagraniczne instrumenty akcyjne. Od 0% do 50% inwestuje w instrumenty dłużne . Od 0% do 10% może inwestować w tytuły uczestnictwa innych funduszy. Od 0% do 50% może inwestować w zagraniczne instrumenty dłużne.

Ratingi

Rating Analiz Online
zapoznaj się z naszą opinią 06-05-2014 zobacz Rating funduszu
zapoznaj się z naszą opinią 30-04-2013 zobacz Rating funduszu
zapoznaj się z naszą opinią 24-01-2012 zobacz Rating funduszu
zapoznaj się z naszą opinią 23-12-2010 zobacz Rating funduszu

Opłaty

OPŁATY I PROWIZJE

Maksymalna opłata za nabycie3,30%
Maksymalna opłata za zarządzanie3,30%
Total Expense Ratio (TER)3,39%

Produkty w których jest fundusz

Fundusz jest oferowany w 157 produktach oferowanych przez
1 towarzystwo inwestycyjne
11 firm ubezpieczeniowych
ze składką regularną
ze składką jednorazową
Program typu Rentier
Pracowniczy Program Oszczędnościowy
PAR
Indywidualne Konto Emerytalne

Wartość jednostki (w walucie wyceny)

kurs Spadek -0,04 PLN Separator_2x20 -0,02 %
30.10.2014 r. | PLN | zmiana dzienna

Stopa zwrotu i ryzyko

STOPA ZWROTU

o1m o12m o36m o60m
fundusz 4,8% -1,4% 52,2% 64,7%
kwartyl 2 kwartyl 4 kwartyl 1 kwartyl 1 kwartyl
pozycja w grupie 27/58 45/53 2/44 1/35

WSKAŹNIKI RYZYKA

IR Odchylenie standardowe Wskaźnik Sharpe'a Najlepszy wynik Najgorszy wynik
fundusz 1,10 3,76% 0,24 10,54% -10,64%

Aktywa funduszu

AKTYWA

Wartość aktywów netto 725,7 mln PLN
Saldo nabyć i odkupień za ostatni miesiąc -16,0 mln PLN
Dane na dzień: 30.09.2014 r.
Kalendarium
1
sobota
Listopad

Na skróty

Wybierz firmę:
Wybierz produkt:
lub wpisz nazwę:

Polecane narzędzia: Holder - akcjonariat spółek giełdowych Navigator - narzędzie wspierające sprzedaż oraz zarządzanie portfelami funduszy

O firmie | Produkty | Reklama | Relacje inwestorskie | Kontakt | Zasady użytkowania

Copyright © Analizy Online S.A. 2014 | Projekt DEPLUS STUDIO