PARTNER SERWISU

Na skróty

Wybierz firmę:
Wybierz produkt:
Wybierz grupę
lub wpisz nazwę:
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO Parasolowy)
Segment: Grupa: Typ:
dłużne PLN uniwersalne inne

Informacje o funduszu

PODSTAWOWE INFORMACJE

Towarzystwo:Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A.
Zarządzający aktywami:Konrad Augustyński (od 12-2010)
Tomasz Stadnik (od 12-2010)
Łukasz Stelmasiak (od 01-2011)
Paweł Kowalski (od 05-2011)
Zasięg geograficzny inwestycji:Polska
Fundusz kierowany do:bez ograniczeń
Data startu :25.10.1999 r.
Pierwsza wpłata:100 PLN
Następna wpłata:100 PLN
Waluta wyceny:PLN
Częstotliwość wyceny:każdy dzień roboczy GPW

DEKLAROWANY BENCHMARK I POLITYKA INWESTYCYJNA

Deklarowany benchmark:100% Citigroup Poland GBI 1 to 5 years Local Terms
Deklarowana
polityka:
Do 100% aktywów funduszu lokowane jest w dłużne papiery wartościowe, głównie emitowane bądź gwarantowane przez Skarb Państwa, ale również emitowane przez renomowane podmioty krajowe i zagraniczne. Przynajmniej 66% lokat funduszu jest inwestowana w papiery wartościowe denominowane w polskich złotych.

Ratingi

Rating Analiz Online
zapoznaj się z naszą opinią 18-06-2014 zobacz Rating funduszu
zapoznaj się z naszą opinią 24-06-2013 zobacz Rating funduszu
zapoznaj się z naszą opinią 25-05-2012 zobacz Rating funduszu
zapoznaj się z naszą opinią 30-07-2011 zobacz Rating funduszu
zapoznaj się z naszą opinią 13-08-2010 zobacz Rating funduszu

Opłaty

OPŁATY I PROWIZJE

Maksymalna opłata za nabycie0,50%
Maksymalna opłata za zarządzanie2,50%
Total Expense Ratio (TER)1,13%

Produkty w których jest fundusz

Fundusz jest oferowany w 19 produktach oferowanych przez
1 towarzystwo inwestycyjne
5 firm ubezpieczeniowych
ze składką jednorazową
ze składką regularną
Indywidualne Konto Emerytalne
PAR
PSO
Pracowniczy Program Oszczędnościowy

Wartość jednostki (w walucie wyceny)

kurs Wzrost 0,34 PLN Separator_2x20 0,22 %
20.11.2014 r. | PLN | zmiana dzienna

Stopa zwrotu i ryzyko

STOPA ZWROTU

o1m o12m o36m o60m
fundusz 1,5% 8,2% 26,6% 45,7%
kwartyl 1 kwartyl 1 kwartyl 1 kwartyl 1 kwartyl
pozycja w grupie 8/38 9/35 2/24 1/19

WSKAŹNIKI RYZYKA

IR Odchylenie standardowe Wskaźnik Sharpe'a Najlepszy wynik Najgorszy wynik
fundusz 0,84 1,24% 0,29 3,25% -2,62%

Aktywa funduszu

AKTYWA

Wartość aktywów netto 809,7 mln PLN
Saldo nabyć i odkupień za ostatni miesiąc 53,2 mln PLN
Dane na dzień: 31.10.2014 r.
Kalendarium
niedziela
Listopad

Na skróty

Wybierz firmę:
Wybierz produkt:
lub wpisz nazwę:

Polecane narzędzia: Holder - akcjonariat spółek giełdowych Navigator - narzędzie wspierające sprzedaż oraz zarządzanie portfelami funduszy

O firmie | Produkty | Reklama | Relacje inwestorskie | Kontakt | Zasady użytkowania

Copyright © Analizy Online S.A. 2014 | Projekt DEPLUS STUDIO