PARTNER SERWISU

Na skróty

Wybierz firmę:
Wybierz produkt:
Wybierz grupę
lub wpisz nazwę:
Pioneer Stabilnego Inwestowania (Pioneer FIO)
Segment: Grupa: Typ:
mieszane polskie stabilnego wzrostu inne

Informacje o funduszu

PODSTAWOWE INFORMACJE

Towarzystwo:Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Zarządzający aktywami:Michał Stawicki (od 06-2012)
Tomasz Jędrzejowski (od 10-2012)
Bartosz Częścik (od 02-2013)
Radosław Cholewiński (od 07-2013)
Zasięg geograficzny inwestycji:Polska
Fundusz kierowany do:bez ograniczeń
Data startu :22.06.2012 r.
Pierwsza wpłata:1 000 PLN
Następna wpłata:100 PLN
Waluta wyceny:PLN
Częstotliwość wyceny:każdy dzień roboczy GPW

DEKLAROWANY BENCHMARK I POLITYKA INWESTYCYJNA

Deklarowany benchmark:30% WIGdiv + 52,2% Citigroup Poland Government Bond Index + 17,5% WIBID O/N
Deklarowana
polityka:
Max. 40% aktywów fundusz inwestuje w instrumenty o charakterze udziałowym. Do 100% środków lokowane jest w instrumenty dłużne, w tym do 50% aktywów funduszu mogą stanowić dłużne papiery wartościowe emitowane przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Nie mniej niż 66% lokat denominowanych jest w walucie polskiej.

Opłaty

OPŁATY I PROWIZJE

Maksymalna opłata za nabycie2,50%
Maksymalna opłata za zarządzanie3,25%
Total Expense Ratio (TER)3,10%

Produkty w których jest fundusz

Fundusz jest oferowany w 6 produktach oferowanych przez
1 towarzystwo inwestycyjne
1 firmę ubezpieczeniową
PAR
PSO
Indywidualne Konto Emerytalne
ze składką jednorazową

Wartość jednostki (w walucie wyceny)

kurs Spadek -0,02 PLN Separator_2x20 -0,17 %
20.11.2014 r. | PLN | zmiana dzienna

Stopa zwrotu i ryzyko

STOPA ZWROTU

o1m o12m o36m o60m
fundusz 0,2% -1,3% - -
kwartyl 3 kwartyl 4 kwartyl - -
pozycja w grupie 20/34 29/30 - -

WSKAŹNIKI RYZYKA

IR Odchylenie standardowe Wskaźnik Sharpe'a Najlepszy wynik Najgorszy wynik
fundusz - - - - -

Aktywa funduszu

AKTYWA

Wartość aktywów netto 255,5 mln PLN
Saldo nabyć i odkupień za ostatni miesiąc -6,9 mln PLN
Dane na dzień: 31.10.2014 r.
Kalendarium
niedziela
Listopad

Na skróty

Wybierz firmę:
Wybierz produkt:
lub wpisz nazwę:

Polecane narzędzia: Holder - akcjonariat spółek giełdowych Navigator - narzędzie wspierające sprzedaż oraz zarządzanie portfelami funduszy

O firmie | Produkty | Reklama | Relacje inwestorskie | Kontakt | Zasady użytkowania

Copyright © Analizy Online S.A. 2014 | Projekt DEPLUS STUDIO