Na skróty

Wybierz firmę:
Wybierz produkt:
Wybierz grupę
lub wpisz nazwę:
Pioneer Obligacji Plus (Pioneer FIO)
Segment: Grupa: Typ:
dłużne PLN uniwersalne inne

Informacje o funduszu

PODSTAWOWE INFORMACJE

Towarzystwo:Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Zarządzający aktywami:Michał Stawicki (od 07-2011)
Radosław Cholewiński (od 07-2013)
Zasięg geograficzny inwestycji:Polska
Fundusz kierowany do:bez ograniczeń
Data startu :13.06.1995 r.
Pierwsza wpłata:1 000 PLN
Następna wpłata:100 PLN
Waluta wyceny:PLN
Częstotliwość wyceny:każdy dzień roboczy GPW

DEKLAROWANY BENCHMARK I POLITYKA INWESTYCYJNA

Deklarowany benchmark:75% Citigroup Poland Government Bond Index + 25% WIBID
Deklarowana
polityka:
Aktywa funduszu są lokowane przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe. Udział lokat innych niż dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe nie będzie wyższy niż 20% aktywów.

Ratingi

Rating Analiz Online
zapoznaj się z naszą opinią 09-05-2013 zobacz Rating funduszu
zapoznaj się z naszą opinią 04-02-2012 zobacz Rating funduszu
zapoznaj się z naszą opinią 04-03-2011 zobacz Rating funduszu

Opłaty

OPŁATY I PROWIZJE

Maksymalna opłata za nabycie1,80%
Maksymalna opłata za zarządzanie1,60%
Total Expense Ratio (TER)1,59%

Produkty w których jest fundusz

Fundusz jest oferowany w 56 produktach oferowanych przez
1 towarzystwo inwestycyjne
4 firmy ubezpieczeniowe
PSO
Indywidualne Konto Emerytalne
REN
PAR
Pracowniczy Program Oszczędnościowy
Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego
ze składką regularną
ze składką jednorazową

Wartość jednostki (w walucie wyceny)

kurs Wzrost 0,04 PLN Separator_2x20 0,07 %
25.11.2014 r. | PLN | zmiana dzienna

Stopa zwrotu i ryzyko

STOPA ZWROTU

o1m o12m o36m o60m
fundusz 0,9% 4,6% 15,0% 29,6%
kwartyl 3 kwartyl 4 kwartyl 4 kwartyl 4 kwartyl
pozycja w grupie 20/38 27/35 21/24 15/19

WSKAŹNIKI RYZYKA

IR Odchylenie standardowe Wskaźnik Sharpe'a Najlepszy wynik Najgorszy wynik
fundusz -0,00 0,76% 0,13 2,00% -2,02%

Aktywa funduszu

AKTYWA

Wartość aktywów netto 2 095,6 mln PLN
Saldo nabyć i odkupień za ostatni miesiąc 3,1 mln PLN
Dane na dzień: 31.10.2014 r.
Kalendarium
czwartek
Listopad

Na skróty

Wybierz firmę:
Wybierz produkt:
lub wpisz nazwę:

Polecane narzędzia: Holder - akcjonariat spółek giełdowych Navigator - narzędzie wspierające sprzedaż oraz zarządzanie portfelami funduszy

O firmie | Produkty | Reklama | Relacje inwestorskie | Kontakt | Zasady użytkowania

Copyright © Analizy Online S.A. 2014 | Projekt DEPLUS STUDIO