PARTNER SERWISU

Na skróty

Wybierz firmę:
Wybierz produkt:
Wybierz grupę
lub wpisz nazwę:
Pioneer Obligacji Plus (Pioneer FIO)
Segment: Grupa: Typ:
dłużne PLN uniwersalne inne

Informacje o funduszu

PODSTAWOWE INFORMACJE

Towarzystwo:Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Zarządzający aktywami:Michał Stawicki (od 07-2011)
Radosław Cholewiński (od 07-2013)
Zasięg geograficzny inwestycji:Polska
Fundusz kierowany do:bez ograniczeń
Data startu :13.06.1995 r.
Pierwsza wpłata:1 000 PLN
Następna wpłata:100 PLN
Waluta wyceny:PLN
Częstotliwość wyceny:każdy dzień roboczy GPW

DEKLAROWANY BENCHMARK I POLITYKA INWESTYCYJNA

Deklarowany benchmark:75% Citigroup Poland Government Bond Index + 25% WIBID
Deklarowana
polityka:
Aktywa funduszu są lokowane przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe. Udział lokat innych niż dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe nie będzie wyższy niż 20% aktywów.

Ratingi

Rating Analiz Online
zapoznaj się z naszą opinią 09-05-2013 zobacz Rating funduszu
zapoznaj się z naszą opinią 04-02-2012 zobacz Rating funduszu
zapoznaj się z naszą opinią 04-03-2011 zobacz Rating funduszu

Opłaty

OPŁATY I PROWIZJE

Maksymalna opłata za nabycie1,80%
Maksymalna opłata za zarządzanie1,60%
Total Expense Ratio (TER)1,59%

Produkty w których jest fundusz

Fundusz jest oferowany w 56 produktach oferowanych przez
1 towarzystwo inwestycyjne
4 firmy ubezpieczeniowe
PSO
Indywidualne Konto Emerytalne
Program typu Rentier
PAR
Pracowniczy Program Oszczędnościowy
Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego
ze składką regularną
ze składką jednorazową

Wartość jednostki (w walucie wyceny)

kurs Spadek -0,05 PLN Separator_2x20 -0,09 %
30.10.2014 r. | PLN | zmiana dzienna

Stopa zwrotu i ryzyko

STOPA ZWROTU

o1m o12m o36m o60m
fundusz 0,5% 4,5% 15,2% 29,1%
kwartyl 2 kwartyl 4 kwartyl 4 kwartyl 4 kwartyl
pozycja w grupie 16/38 27/34 21/24 15/19

WSKAŹNIKI RYZYKA

IR Odchylenie standardowe Wskaźnik Sharpe'a Najlepszy wynik Najgorszy wynik
fundusz -0,00 0,77% 0,13 2,00% -2,02%

Aktywa funduszu

AKTYWA

Wartość aktywów netto 2 072,8 mln PLN
Saldo nabyć i odkupień za ostatni miesiąc -2,3 mln PLN
Dane na dzień: 30.09.2014 r.
Kalendarium
1
sobota
Listopad

Na skróty

Wybierz firmę:
Wybierz produkt:
lub wpisz nazwę:

Polecane narzędzia: Holder - akcjonariat spółek giełdowych Navigator - narzędzie wspierające sprzedaż oraz zarządzanie portfelami funduszy

O firmie | Produkty | Reklama | Relacje inwestorskie | Kontakt | Zasady użytkowania

Copyright © Analizy Online S.A. 2014 | Projekt DEPLUS STUDIO