PARTNER SERWISU

Pioneer Zrównoważony
Pioneer FIO PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+1,16 PLN
+0,97 %
wycena na dzień 18.12.2014
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -1.91% -1.64% 12/17
3m -3.93% -2.73% 14/17
6m -2.35% -1.32% 14/17
12m -2.49% -0.46% 14/16
36m 14.35% 20.42% 14/16
YTD -3.33% -0.83% 14/16
max 1,108.60% 2,240.59% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB1 36m KlasterNumerowanieB1
zobacz rating funduszu

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • zarządzający: Michał Stawicki (od 07.2011)
  Bartosz Częścik (od 02.2013)
  Radosław Cholewiński (od 07.2013)
  Adam Drozdowski (od 09.2013)
 • data uruchomienia: 30.07.1992 r.
 • data ostatniej zmiany polityki inwestycyjnej: -
 • pierwsza wpłata: 1 000 PLN
 • następna wpłata: 100 PLN
 • waluta: PLN
 • częstotliwość wyceny: każdy dzień roboczy GPW
 • wartość aktywów netto: 1 373,1 mln PLN (11.2014)
 • segment: mieszane polskie
 • grupa: zrównoważone
 • zasięg geograficzny inwestycji: Polska
 • benchmark: 55% WIG + 33,8% Citigroup Poland Government Bond Index + 11,2% WIBID
 • polityka inwestycyjna: Fundusz lokuje swoje aktywa zarówno w wierzycielskie papiery wartościowe jak i w akcje. Całkowita wartość lokat w wierzycielskie papiery wartościowe nie może być mniejsza niż 30% wartości aktywów, całkowita wartość lokat w akcje nie może być większa niż 70% wartości aktywów funduszu. Część aktywów Funduszu stanowią depozyty bankowe.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 1,26 bardzo słaby
odchylenie standardowe 2,86% od 2,16% do 3,33% przeciętna zmienność
Sharpe'a 0,03 od -0,33 do 0,25 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Porównaj fundusz z konkurencją

dane za okres
-
359
wyłącz animację

Copyright © Analizy Online S.A. 2014

↑ na górę