Na skróty

Wybierz firmę:
Wybierz produkt:
Wybierz grupę
lub wpisz nazwę:
Noble Fund Global Return (Noble Funds FIO)
Segment: Grupa: Typ:
absolutnej stopy zwrotu uniwersalne inne

Informacje o funduszu

PODSTAWOWE INFORMACJE

Towarzystwo:Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Zarządzający aktywami:Andrzej Domański (od 01-2012)
Tomasz Manowiec (od 01-2013)
Daniel Zegadło (od 07-2014)
Mikołaj Raczyński (od 07-2014)
Zasięg geograficzny inwestycji:Globalny
Fundusz kierowany do:bez ograniczeń
Data startu :13.03.2009 r.
Pierwsza wpłata:500 PLN
Następna wpłata:100 PLN
Waluta wyceny:PLN
Częstotliwość wyceny:każdy dzień roboczy GPW

DEKLAROWANY BENCHMARK I POLITYKA INWESTYCYJNA

Deklarowany benchmark:nieustalony
Deklarowana
polityka:
Od 0 do 100% aktywów subfunduszu może być inwestowana w papiery udziałowe, jak i papiery dłużne. Zgodnie z zapisami statutu fundusz ma możliwość inwestowania do 100% aktywów również w instrumenty denominowane w walutach obcych, jak i spółki z siedzibą poza granicami Polski. Brak benchmarku nie pozwala określić przybliżonego udziału inwestycji zagranicznych w portfelu funduszu.

Opłaty

OPŁATY I PROWIZJE

Maksymalna opłata za nabycie4,00%
Maksymalna opłata za zarządzanie4,00%
Total Expense Ratio (TER)4,15%

Produkty w których jest fundusz

Fundusz jest oferowany w 103 produktach oferowanych przez
1 towarzystwo inwestycyjne
6 firm ubezpieczeniowych
ze składką regularną
ze składką jednorazową
Pracowniczy Program Oszczędnościowy
PAR
Indywidualne Konto Emerytalne

Wartość jednostki (w walucie wyceny)

kurs Wzrost 0,38 PLN Separator_2x20 0,32 %
25.11.2014 r. | PLN | zmiana dzienna

Stopa zwrotu i ryzyko

STOPA ZWROTU

o1m o12m o36m o60m
fundusz -1,1% 4,5% 6,7% 11,6%
kwartyl - - - -
pozycja w grupie - - - -

WSKAŹNIKI RYZYKA

IR Odchylenie standardowe Wskaźnik Sharpe'a Najlepszy wynik Najgorszy wynik
fundusz - 2,24% - 4,29% -8,90%

Aktywa funduszu

AKTYWA

Wartość aktywów netto 67,2 mln PLN
Saldo nabyć i odkupień za ostatni miesiąc 1,0 mln PLN
Dane na dzień: 31.10.2014 r.
Kalendarium
czwartek
Listopad

Na skróty

Wybierz firmę:
Wybierz produkt:
lub wpisz nazwę:

Polecane narzędzia: Holder - akcjonariat spółek giełdowych Navigator - narzędzie wspierające sprzedaż oraz zarządzanie portfelami funduszy

O firmie | Produkty | Reklama | Relacje inwestorskie | Kontakt | Zasady użytkowania

Copyright © Analizy Online S.A. 2014 | Projekt DEPLUS STUDIO