PARTNER SERWISU

Na skróty

Wybierz firmę:
Wybierz produkt:
Wybierz grupę
lub wpisz nazwę:
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego (ING SFIO)
Segment: Grupa: Typ:
dłużne zagraniczne globalne pozostałe korporacyjne

Informacje o funduszu

PODSTAWOWE INFORMACJE

Towarzystwo:ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Zarządzający aktywami:Michał Kopiczyński (od 11-2009)
Marcin Szortyka (od 11-2009)
Zasięg geograficzny inwestycji:Globalny
Fundusz kierowany do:bez ograniczeń
Data startu :23.11.2009 r.
Pierwsza wpłata:200 PLN
Następna wpłata:50 PLN
Waluta wyceny:PLN
Częstotliwość wyceny:każdy dzień roboczy GPW

DEKLAROWANY BENCHMARK I POLITYKA INWESTYCYJNA

Deklarowany benchmark:nieustalony
Deklarowana
polityka:
Min. 70% aktywów inwestowane jest w tytuły uczestnictwa ING (L) Global High Yield, lokujący min. 2/3 swoich aktywów w wysokodochodowe obligacje, emitowane przez spółki na całym świecie, na których ciąży ryzyko zdolności do pełnej realizacji zobowiązań. Do 20% może być lokowane w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, głównie w papiery krótkoterminowe, emitowane, poręczane lub gwarantowane przez SP lub NBP. Do 20% środków może być lokowane w depozyty

Opłaty

OPŁATY I PROWIZJE

Maksymalna opłata za nabycie1,50%
Maksymalna opłata za zarządzanie2,00%
Total Expense Ratio (TER)1,79%

Produkty w których jest fundusz

Fundusz jest oferowany w 97 produktach oferowanych przez
1 towarzystwo inwestycyjne
12 firm ubezpieczeniowych
ze składką jednorazową
ze składką regularną
Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego
PAR
Indywidualne Konto Emerytalne
Pracowniczy Program Oszczędnościowy

Wartość jednostki (w walucie wyceny)

kurs Spadek -0,14 PLN Separator_2x20 -0,09 %
20.11.2014 r. | PLN | zmiana dzienna

Stopa zwrotu i ryzyko

STOPA ZWROTU

o1m o12m o36m o60m
fundusz - - - -
kwartyl - - - -
pozycja w grupie - - - -

WSKAŹNIKI RYZYKA

IR Odchylenie standardowe Wskaźnik Sharpe'a Najlepszy wynik Najgorszy wynik
fundusz - 1,63% - - -

Aktywa funduszu

AKTYWA

Wartość aktywów netto 1 203,3 mln PLN
Saldo nabyć i odkupień za ostatni miesiąc -142,6 mln PLN
Dane na dzień: 31.10.2014 r.
Kalendarium
sobota
Listopad

Na skróty

Wybierz firmę:
Wybierz produkt:
lub wpisz nazwę:

Polecane narzędzia: Holder - akcjonariat spółek giełdowych Navigator - narzędzie wspierające sprzedaż oraz zarządzanie portfelami funduszy

O firmie | Produkty | Reklama | Relacje inwestorskie | Kontakt | Zasady użytkowania

Copyright © Analizy Online S.A. 2014 | Projekt DEPLUS STUDIO