Na skróty

Wybierz firmę:
Wybierz produkt:
Wybierz grupę
lub wpisz nazwę:
ING (L) Globalny Długu Korporacyjnego (ING SFIO)
Segment: Grupa: Typ:
dłużne zagraniczne globalne pozostałe korporacyjne

Informacje o funduszu

PODSTAWOWE INFORMACJE

Towarzystwo:ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Zarządzający aktywami:Michał Kopiczyński (od 11-2009)
Marcin Szortyka (od 11-2009)
Zasięg geograficzny inwestycji:Globalny
Fundusz kierowany do:bez ograniczeń
Data startu :23.11.2009 r.
Pierwsza wpłata:200 PLN
Następna wpłata:50 PLN
Waluta wyceny:PLN
Częstotliwość wyceny:każdy dzień roboczy GPW

DEKLAROWANY BENCHMARK I POLITYKA INWESTYCYJNA

Deklarowany benchmark:nieustalony
Deklarowana
polityka:
Min. 70% aktywów inwestowane jest w tytuły uczestnictwa ING (L) Global High Yield, lokujący min. 2/3 swoich aktywów w wysokodochodowe obligacje, emitowane przez spółki na całym świecie, na których ciąży ryzyko zdolności do pełnej realizacji zobowiązań. Do 20% może być lokowane w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, głównie w papiery krótkoterminowe, emitowane, poręczane lub gwarantowane przez SP lub NBP. Do 20% środków może być lokowane w depozyty

Opłaty

OPŁATY I PROWIZJE

Maksymalna opłata za nabycie1,50%
Maksymalna opłata za zarządzanie2,00%
Total Expense Ratio (TER)1,79%

Produkty w których jest fundusz

Fundusz jest oferowany w 97 produktach oferowanych przez
1 towarzystwo inwestycyjne
12 firm ubezpieczeniowych
ze składką jednorazową
ze składką regularną
Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego
PAR
Indywidualne Konto Emerytalne
Pracowniczy Program Oszczędnościowy

Wartość jednostki (w walucie wyceny)

kurs Wzrost 0,45 PLN Separator_2x20 0,28 %
21.11.2014 r. | PLN | zmiana dzienna

Stopa zwrotu i ryzyko

STOPA ZWROTU

o1m o12m o36m o60m
fundusz - - - -
kwartyl - - - -
pozycja w grupie - - - -

WSKAŹNIKI RYZYKA

IR Odchylenie standardowe Wskaźnik Sharpe'a Najlepszy wynik Najgorszy wynik
fundusz - 1,63% - - -

Aktywa funduszu

AKTYWA

Wartość aktywów netto 1 203,3 mln PLN
Saldo nabyć i odkupień za ostatni miesiąc -142,6 mln PLN
Dane na dzień: 31.10.2014 r.
Kalendarium
wtorek
Listopad

Na skróty

Wybierz firmę:
Wybierz produkt:
lub wpisz nazwę:

Polecane narzędzia: Holder - akcjonariat spółek giełdowych Navigator - narzędzie wspierające sprzedaż oraz zarządzanie portfelami funduszy

O firmie | Produkty | Reklama | Relacje inwestorskie | Kontakt | Zasady użytkowania

Copyright © Analizy Online S.A. 2014 | Projekt DEPLUS STUDIO