PARTNER SERWISU

Na skróty

Wybierz firmę:
Wybierz produkt:
Wybierz grupę
lub wpisz nazwę:
ING Średnich i Małych Spółek (ING FIO)
Segment: Grupa: Typ:
akcji polskich małe i średnie spółki inne

Informacje o funduszu

PODSTAWOWE INFORMACJE

Towarzystwo:ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Zarządzający aktywami:Marcin Szortyka (od 06-2008)
Michał Kopiczyński (od 11-2009)
Zasięg geograficzny inwestycji:Polska
Fundusz kierowany do:bez ograniczeń
Data startu :30.09.2005 r.
Pierwsza wpłata:200 PLN
Następna wpłata:50 PLN
Waluta wyceny:PLN
Częstotliwość wyceny:każdy dzień roboczy GPW

DEKLAROWANY BENCHMARK I POLITYKA INWESTYCYJNA

Deklarowany benchmark:60% WIG50 + 40% WIG250
Deklarowana
polityka:
Przeciętnie 90% aktywów funduszu stanowić będą akcje małych i średnich spółek, przy czym ich minimalny udział w portfelu nie może spadać poniżej 70%. Na potrzeby funduszu przyjęto, że przedmiotem inwestycji będą akcje spółek, których udział w indeksie WIG w momencie inwestycji nie przekracza 2%. Pozostała cześć aktywów, przeciętnie 10% ich wartości, będzie lokowana w krótkoterminowe instrumenty dłużne emitowane głównie przez Skarb Państwa.

Ratingi

Rating Analiz Online
zapoznaj się z naszą opinią 21-02-2014 zobacz Rating funduszu
zapoznaj się z naszą opinią 01-02-2013 zobacz Rating funduszu
zapoznaj się z naszą opinią 01-07-2011 zobacz Rating funduszu
zapoznaj się z naszą opinią 12-03-2010 zobacz Rating funduszu

Opłaty

OPŁATY I PROWIZJE

Maksymalna opłata za nabycie5,00%
Maksymalna opłata za zarządzanie3,50%
Total Expense Ratio (TER)3,49%

Produkty w których jest fundusz

Fundusz jest oferowany w 3 produktach oferowanych przez
1 towarzystwo inwestycyjne
1 firmę ubezpieczeniową
PAR
ze składką jednorazową

Wartość jednostki (w walucie wyceny)

kurs Wzrost 0,13 PLN Separator_2x20 0,08 %
30.10.2014 r. | PLN | zmiana dzienna

Stopa zwrotu i ryzyko

STOPA ZWROTU

o1m o12m o36m o60m
fundusz 6,0% 7,1% 39,8% 7,2%
kwartyl 2 kwartyl 1 kwartyl 4 kwartyl 4 kwartyl
pozycja w grupie 9/22 3/21 14/18 14/15

WSKAŹNIKI RYZYKA

IR Odchylenie standardowe Wskaźnik Sharpe'a Najlepszy wynik Najgorszy wynik
fundusz -0,00 4,67% 0,16 10,21% -12,51%

Aktywa funduszu

AKTYWA

Wartość aktywów netto 247,4 mln PLN
Saldo nabyć i odkupień za ostatni miesiąc 9,1 mln PLN
Dane na dzień: 30.09.2014 r.
Kalendarium
piątek
Październik

Na skróty

Wybierz firmę:
Wybierz produkt:
lub wpisz nazwę:

Polecane narzędzia: Holder - akcjonariat spółek giełdowych Navigator - narzędzie wspierające sprzedaż oraz zarządzanie portfelami funduszy

O firmie | Produkty | Reklama | Relacje inwestorskie | Kontakt | Zasady użytkowania

Copyright © Analizy Online S.A. 2014 | Projekt DEPLUS STUDIO