PARTNER SERWISU

Na skróty

Wybierz firmę:
Wybierz produkt:
Wybierz grupę
lub wpisz nazwę:
Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych (Aviva Investors FIO)
Segment: Grupa: Typ:
dłużne PLN korporacyjne inne

Informacje o funduszu

PODSTAWOWE INFORMACJE

Towarzystwo:Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Zarządzający aktywami:Grzegorz Latała (od 11-2011)
Marcin Mężykowski (od 11-2011)
Radosław Gałecki (od 11-2011)
Dariusz Kędziora (od 11-2011)
Zasięg geograficzny inwestycji:Polska
Fundusz kierowany do:bez ograniczeń
Data startu :18.11.2011 r.
Pierwsza wpłata:1 000 PLN
Następna wpłata:100 PLN
Waluta wyceny:PLN
Częstotliwość wyceny:każdy dzień roboczy GPW

DEKLAROWANY BENCHMARK I POLITYKA INWESTYCYJNA

Deklarowany benchmark:100% Citigroup PLN 1 Month Eurodeposit Local Currency powiększony o 0,5% w skali roku
Deklarowana
polityka:
Od 70% do 100% aktywów subfunduszu lokowane jest w nieskarbowe dłużne papiery wartościowe oraz nieskarbowe instrumenty rynku pieniężnego. Przez nieskarbowe papiery wartościowe rozumie się instrumenty emitowane przez podmioty inne niż Skarb Państwa (i jego odpowiedniki w innych państwach należących do OECD). Min. 66% aktywów stanowią lokaty emitentów polskich.

Opłaty

OPŁATY I PROWIZJE

Maksymalna opłata za nabycie0,00%
Maksymalna opłata za zarządzanie1,00%
Total Expense Ratio (TER)1,16%

Produkty w których jest fundusz

Fundusz jest oferowany w 36 produktach oferowanych przez
1 towarzystwo inwestycyjne
4 firmy ubezpieczeniowe
Program typu Rentier
ze składką regularną
ze składką jednorazową
Pracowniczy Program Oszczędnościowy
PAR
PSO
SPI
Pracowniczy Program Emerytalny

Wartość jednostki (w walucie wyceny)

kurs Wzrost 0,01 PLN Separator_2x20 0,01 %
20.11.2014 r. | PLN | zmiana dzienna

Stopa zwrotu i ryzyko

STOPA ZWROTU

o1m o12m o36m o60m
fundusz 0,2% 3,8% - -
kwartyl 3 kwartyl 3 kwartyl - -
pozycja w grupie 15/21 11/16 - -

WSKAŹNIKI RYZYKA

IR Odchylenie standardowe Wskaźnik Sharpe'a Najlepszy wynik Najgorszy wynik
fundusz - - - - -

Aktywa funduszu

AKTYWA

Wartość aktywów netto 1 033,1 mln PLN
Saldo nabyć i odkupień za ostatni miesiąc -123,3 mln PLN
Dane na dzień: 31.10.2014 r.
Kalendarium
niedziela
Listopad

Na skróty

Wybierz firmę:
Wybierz produkt:
lub wpisz nazwę:

Polecane narzędzia: Holder - akcjonariat spółek giełdowych Navigator - narzędzie wspierające sprzedaż oraz zarządzanie portfelami funduszy

O firmie | Produkty | Reklama | Relacje inwestorskie | Kontakt | Zasady użytkowania

Copyright © Analizy Online S.A. 2014 | Projekt DEPLUS STUDIO